2013

DSS Libertas

ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí finančnými a vecnými príspevkami prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Ďakujeme darcom za finančné dary:
Nadácia SPP, Bratislava………………………………… 500,- €
Nadácia Orange, Bratislava …………………………… 800,- €
Mesto Lučenec ……………………………………………300,- €
p. Irena Ottmárová, Lučenec …………………………  883,72 €
Kemberly-Clark, s.r.o., Praha …………………………  350,- €
Ing. Vladimír Maňka, Zvolen ………………………… 1 200,- €
INMEDIA s.r.o., Zvolen ………………………………   2 459,64 €

a rovnako ďakujeme za vecné dary:
Lekáreň na námestí s.r.o., Lučenec-bravčové mäso v hodnote 150,- €
Elena Urbančoková, Lučenec – karaoke set v hodnote 55,78 €
Helena Chlebničanová, Lučenec-rekonštrukcia kúpelne – 1 895,- €
M-NOVOMAX-D s.r.o., Bušince – mäsové výrobky – 103,34 €
HARTMANN-RICO s.r.o,Bratislava – tlakomery – 240,- €
NORLEK s.r.o., Lučenec – kancelársky stôl – 250,- €
Lekáreň U leva, Rimavská Sobota – kancelárske kreslo a darčekové koše v hodnote 160, €
M-NOVOMAX-D s.r.o.,Bušince – diaľkové ovládanie brány- 1 626,-€
HARTMANN-RICO s.r.o, Bratislava – výrobky Hartmann- 10 886,- €
Emília Pitliaková, Lučenec – žalúzie a sieťky na okná – 192,- €
ADOS Slovmads s.r.o., B. Bystrica – polohovacie postele – 2 092,- €
Ing. Janka Munková, Bratislava – rekonštrukcia kúpelne, nábytok a plastové okno – 2 000,- €

Aj vy môžete podporiť naše zariadenie vecným, alebo finančným darom na číslo účtu:

SK15 8180 0000 0070 0039 7855

Aj prostredníctvom nášho Občianskeho združenia Tretí vek na číslo účtu:

SK03 0900 0000 0050 5006 7687

Všetkým Vám Ď A K UJ E M E!