Mikulášska zabíjačka

Pravá Mikulášska zabíjačka sa dňa 09.12.2013 konala v DSS Libertas, stredisko Tuhárske námestie. Keď prasiatko ráno doviezli, voda v kotloch už vrela a mohlo sa začať. Čistenie, umývanie a rozrábka mäsa zaujala hlavne mužov. Ženy pomáhali pri čistení cibule a udržiavaní ohňa. Klienti mali možnosť znovu vychutnať vôňu jaterníc, klobásy, pečeného mäsa, sledovať vytápanie oškvarkov a ochutnať aj pravú zabíjačkovú kašu. Mikulášsko – zabijačkový deň pokračoval kultúrnym programom, ktorý uviedol Mikuláš. Vystúpil detský folklórny súbor Radosť, deti z krízového centra v Lučenci. Deti za ich naozaj krásny program odmenil náš štedrý Mikuláš sladkou odmenou. Svojím spevom spestrili program aj klienti zo strediska Ambra, Prišli aj naše „družobné dievčatá“ zo zariadenia DSS v Pohorelskej Maši. Všetci spoločne si pozreli divadelné predstavenie: „ Zabudnutý čert.“ Počas prestávky sa podávalo občerstvenie, výborný horúci punč, kysnuté koláče a zabíjačkové špeciality.
Našim klientom sa akcia veľmi páčila a domov odchádzali spokojní, sýti a hlavne dobre naladení, veď čert ich rozosmial, a veľmi dobre pobavil.
Vypracovala: Bc. Vlasta Gembecová – sociálna pracovníčka

Regenerácia zamestnancov DSS

Dňa 7.12.2013 sa zamestnanci DSS vybrali na wellness zájazd do Egerszalóku. Počasie bolo nádherné, aj keď pani zima už ohlásila svoj príchod a preto ponorenie sa do teplej termálnej vody v bazénoch bolo príjemné. V dnešnom unáhlenom čase, neustálom tlaku dobre padne trochu „vypnúť“ a o to nám išlo. Netradičná forma odpočinku v príjemnom prostredí nás čiastočne  zregenerovala ,dodala sily do ďalšej náročnej práce v našom zariadení. Ďakujeme vedeniu zariadenia a menovite Janke Šustekovej za dobre zorganizovaný zájazd do neďalekého Maďarska.

Spracovala: Mgr. Lenka Pavlenková, soc. pracovníčka

Naši oslávenci

Tak ako každý mesiac, aj v mesiaci november sme si uctili našich oslávencov. Svoje okrúhle výročia oslávili v kruhu svojich kamarátov, ktorí ich prekvapivo obdarili humorným programom. Do programu veľmi vtipne zahrnuli staré „evergreeny“ v duchu repete ako i krátke divadielko. Na pekne prestretom stole nemohla chýbať ani torta so sviečkami a ohňostrojom. Príjemné odpoludnie uzavrela spoločná diskotéka a neutíchajúca dobrá nálada. Už dnes sa tešíme na ďalších oslávencov … 
Vypracovala: Bc. Dana Katiová, sociálna pracovníčka

Svetový deň diabetu 14.11.2013

Svetový deň diabetu sa pripomína od roku 1991 a je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a OSN. V tento deň roku 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Betom v roku 1921 vynašli inzulín. Deň je oslavou pokroku v oblasti diabetu a jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o cukrovke, diagnostike a liečbe.
Pri tejto príležitosti sa v tento deň konala v našom zariadení pre klientov, ktorí trpia touto diagnózou akcia s prednáškou na tému: „ Život s diabetom.“ Prednášajúca, pani profesorka Dáša Murínová zo SZŠ v Lučenci informovala o ochorení vo všeobecnosti a opisovala ako správne žiť s touto diagnózou. Súčasne sa pripravoval a po prednáške podával zeleninový šalát, ktorý si klienti pripravili sami. Všetci prítomní ocenili jeho blahodárne účinky, veď porcia ovocia a zeleniny by mala byť pri každom jedle. Okrem diabetikov si v tento deň mohli zmerať hladinu glukózy aj klienti, ktorí ešte ochorením netrpia, ale preventívne ich zaujíma ich zdravotný stav.

Spracovala: Mgr. Danka Hladovcová

Deň seniorov v DSS LIBERTAS

Deň Seniorov v DSS Libertas
Október – obdobie umeleckého vyčíňania prírody, kedy nás ohromuje naše okolie, krásne ako maliarova paleta, kedy slnečné dni vystriedajú chladnejšie teploty a do našich príbytkov pomaly prichádza jeseň, ale zároveň mesiac bohatý na rôzne akcie pre seniorov, veď starnúť neznamená prestať žiť.
Dňa 23.10.2013 sme pre klientov v DSS Libertas , stredisko Tuhárske námestie a stredisko Ambra pripravili zaujímavý program: „ Deň Seniorov.“ Program bol zameraný na posilnenie tela aj ducha. Klienti aranžovali, hrali šachy, karty, lúštili krížovky a súťažné disciplíny zakončili športovými hrami. Celý deň sa niesol v slávnostnej atmosfére. S kultúrnym programom vystúpili v stredisku Ambra študenti Pedagogickej akadémie a na stredisku Tuhárske námestie žiaci z CZUŠ sv. J Bosca v Lučenci, klienti sami si spestrili program pesničkami a prednesom žartovnej básne v podaní pani Cabanovej, ktorú venovali našej p. riaditeľke. Tá tiež potešila klientov milým slovom a precíteným prednesom, ktorým pohladkala nejedno prítomné srdiečko. V závere sa vyhodnotili výsledky dopoludňajších súťaží, všetci klienti dostali červený karafiát a zotrvali pri tanci a speve ľudových pesničiek a pripravenom občerstvení do neskorých popoludňajších hodín.
Zažili sme jeden deň plný úsmevných spomienok , zážitkov, deň plný kreativity, spolupráce, nadšenia a dobrej nálady o čom svedčí aj bohatá účasť klientov na pripravenom programe.

Bc. Vlasta Gembecová

Stretnutie s Vladimírom Maňkom

Každému patrí úcta, kto iným pomáha niesť ťažké bremeno osudu…

Našich klientov navštívil v DSS LIBERTAS pred pár dňami pán úradujúci župan Vladimír Maňka, ktorý zrušil všetky plánované billboardy počas volebnej kampane a namiesto nich rozdáva 30-tisíc eur tým, ktorí ich skutočne potrebujú. Nášmu zariadeniu daroval posteľné prádlo v hodnote 1 200,- €, za čo mu patrí veľká vďaka. Obyvatelia aj pracovníci našich stredísk ich určite ocenia a využijú pre uľahčenie a skvalitnenie podmienok v zariadení. Touto cestou klienti DSS LIBERTAS vyslovujú úprimné „ďakujeme“.

Od srdca k srdcu

V priestoroch Divadla Jozefa Gregora Tajovského sa 4.októbra 2013 popoludní slávnostne oceňovali pracovníci a dobrovoľníci sociálnych služieb. Predseda BBSK Vladimír Maňka udelil ocenenie Od srdca k srdcu 5 poskytovateľom sociálnych služieb.
Ocenenie Od srdca k srdcu už šiesty rok vyjadruje morálne uznanie zariadeniam sociálnych služieb, zamestnancom a klientom. Každoročne sa vyzdvihuje aj práca zástupcov z radov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Samotný večer so slávnostným programom bol v prvom rade určený klientom a zamestnancom zariadení sociálnych služieb bez ohľadu na to, či sú medzi ocenenými.
Jediným kolektívom, ktorý si v tomto roku prevzal ocenenie Od srdca k srdcu, bol spevokol Prameň pôsobiaci pri DSS Libertas v stredisku Ambra v Lučenci, ktorý vznikol v roku 2011 a na jeho čele stojí klientka Irena Bobáľová. Hoci spevácka skupina pôsobí pomerne krátko, jej členovia už stihli zozbierať niekoľko úspechov. Zúčastnili sa regionálneho kola spevokolov – Seniori v Rimavskej Sobote, nechýbali na stretnutiach speváckych skupín v Lučenci a pravidelne sa zúčastňujú na oblastných vystúpeniach Jednoty dôchodcov Slovenska. Cieľom spevokolu je však predovšetkým vhodne a zmysluplne vyplniť voľný čas nielen svojim členom, ale i ostatným klientom zariadenia.

 

Športový deň zamestnancov DSS LIBERTAS

Práca s klientmi sociálneho zariadenia zahŕňa v sebe veľké psychické a fyzické nasadenie zo strany zamestnancov ako i celého personálu, ktorého cieľom je spokojnosť všetkých klientov zariadenia.
Dňa 23.08.2013 sa uskutočnil športový deň pre zamestnancov DSS LIBERTAS, ktorý pre všetkých zorganizovalo stredisko Ambra. Cieľom podujatia bolo uvoľniť sa po každodennej namáhavej práci s klientmi, ako i navzájom sa spoznať počas rôznych zábavných športových disciplín a pri varení guľášu. V jednotlivých súťažiach sa prejavila súdržnosť, kreativita, ale aj zdravá rivalita jednotlivých kolektívov. Celkovým víťazom, či už v športových disciplínach, ako aj v súťaži o najlepšie uvarený guľáš sa stalo stredisko Ambra.

Športový deň vniesol medzi všetkých súťažiacich zo stredísk AMBRA, Tuhárske 11, Tuhárske 10 pohodu, atmosféru relaxu a uvoľnenia od každodenných pracovných povinností. Prispel k načerpaniu nových fyzických a psychických síl a k posilneniu tímovej spolupráce, ako aj spolupráce medzi jednotlivými strediskami.

Zážitky z IPOLYTARNÓCA – z pravekého sveta

Bol to deň obyčajný, ale aj tak iný, očakávaný, keď jedno štvrtkové ráno sme sa vybrali s klientmi DSS Libertas Lučenec na výlet do neďalekého Ipolytarnóca v Maďarsku.

Je tam oživený praveký svet. Prímorská piesčina posypaná žraločími zubami, obrovské stromy subtropického lesa, odtlačky exotických rastlín, stopy pravekých oblúd, v pôvodnej polohe zachované pozostatky vo vulkanickom tufe – to je chránené územie Paleontologické nálezisko v Ipolytarnóci. Odkryté žraločie zuby a pozostatky rají sú jasným dôkazom, že sa tu kedysi vlnilo more Parathethys. V pobrežnom bahne pravekej rieky sa zachovali odtlačky nôh pravekých tvorov. Najväčším dravcom je pramedveď, najčastejšie sa vyskytujú stopy pravekého nosorožca. Domovom týchto živočíchov bol tropický – subtropický dažďový les, o čom svedčí viac ako 15 tisíc odtlačkov listov. Takmer 100 metrov dlhý skamenený strom s obvodom 8 metrov nájdený na tomto území je najväčším doteraz známym skameneným stromom rodu Pinus. Rozmanité skameneliny 17-23 miliónov rokov starých útvarov sa zachovali v dôsledku vulkanickej katastrofy, ktorá síce zničila praveké prostredie, ale zároveň ho aj konzervovala. Geologický náučný chodník, ktorý vedie od dna pravekého mora cez subtropický dažďový les po vrcholy sopiek, poskytuje návštevníkom možnosť zažiť fantastické cestovanie v čase. [čítajte ďalej…]

Posvätenie kaplnky

Lurdy – kedysi neznáme francúzske mestečko, v súčasnosti patrí medzi najznámejšie pútnicke miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej a priviedlo do vtedy malého vidieckeho mestečka zástupy pútnikov. V súčasnosti sa ich počet odhaduje na milión ročne. Je to miesto, kde chorí a postihnutí majú prednosť, kde majú všetci rovnaké práva, je miestom modlitby, služby a bratstva medzi ľuďmi.

Dňa 14.08.2013 sa v zariadení DSS Libertas, stredisko Tuhárske nám. 10, Lučenec, konalo slávnostné posvätenie kaplnky Panny Márie Lurdskej. Okrem našich klientov a zamestnancov sa na tejto akcii zúčastnili aj klienti zo strediska Ambra, zo strediska Libertas, pozvaní hostia, významné osobnosti zo spoločenského a duchovného života, ale aj ľudia z blízkeho okolia, ktorí sa o tejto udalosti dozvedeli. S výstavbou kaplnky sa začalo na jar a každý deň pribúdali nové skaly na stenách kaplnky, umiestňovali sa socha Panny Márie Lurdskej a socha Bernadetky, ktorej sa Panna Mária zjavila. Obidve sochy sú umiestnené za sklenenou výplňou, ktorá je chránená ozdobným kovaním.Okolie je vyzdobené kvetmi, ideálne miesto na oddych, relaxáciu, modlitbu a zamyslenie sa jednak pre klientov, zamestnancov, ale aj ľudí, ktorí nepatria do zariadenia a radi by našli tiché miesto. Výstavbu mala na starosti zamestnankyňa zariadenia DSS Libertas pani Darina Urbančoková, ktorá stála aj pri zrode myšlienky postaviť kaplnku, ale zároveň dohliadala aj na murárske práce a záverečnú úpravu okolia. P. Urbančokovej v závere poďakovala pani riaditeľka PhDr. Ľubica Polláková aj pán dekan Polák, čím si vyslúžila veľký potlesk a uznanie aj od našich klientov. Veď toto miesto bude pre nich útočiskom aj vtedy, keď už nebudú vládať zájsť na cintorín zapáliť sviečky svojim najbližším, alebo navštíviť iný svätostánok.

Nech by sme všetci s pomocou Panny Márie lepšie dokázali prijímať ťarchu choroby, bolesti, neúspechu v práci, problémy v rodine, chyby, nepochopenie…,
ale predovšetkým, aby sme sa snažili milovať všetkých okolo nás.

Spracovala: Bc.Vlasta Gembecová