2014

2014
DSS Libertas Lučenec
ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí finančnými a vecnými príspevkami prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.
Ďakujeme darcom za finančné dary:

Nadácii ESET, Bratislava 3000,- € na nákup cvičebného náradia pre klientov
f. INMEDIA Zvolen – 1.346,91 €
f. ZPZ s.r.o. Zvolen – 431,60 €
f. GM plus s.r.o Detva – 451,40 €
nadácii ORANGE 300,- € na nákup pingpongového stola s príslušenstvom
p. Martinovi Braxatorisovi – 10,- €

a rovnako ďakujeme za vecné dary:
p. Jánovi Liptajovi, Lučenec v hodnote 350,- €
p. Jozefovi Barnovi, Lučenec v hodnote 292,85 €
f. CHRIEN Zvolen v hodnote 363,60 €
f. M-Novomax – D s.r.o Bušince v hodnote 413,40 €
f. HARTMANN – RICO spol. s r.o. v hodnote 14.448,- €

 

Aj vy môžete podporiť naše zariadenie vecným, alebo finančným darom na číslo účtu:
SK15 8180 0000 0070 0039 7855
Aj prostredníctvom nášho Občianskeho združenia Tretí vek na číslo účtu:
SK03 0900 0000 0050 5006 7687
Všetkým Vám Ď A K UJ E M