Október

• Prednáška na tému: „ Alzhaimerova demencia.“
Alzhaimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Na Slovensku trpí touto vážnou chorobou 50-60 tisíc ľudí. Téma zaujala našich klientov aj zamestnancov dňa 3.10.2014, kedy Mgr. Mária Pápaiová, všetkým prítomným porozprávala o príznakoch ochorenia, pretože v praxi je dôležité skoré rozpoznanie príznakov a zahájenie liečby. Zaujímavé a poučné boli hlavne príbehy z praxe.
• Oslava 92. narodenín
Pre pani Máriu Kanátovú bol 17.10.2014 veľmi významným dňom. V tento nádherný sviatočný deň oslávila 92 rokov. K jej životnému jubileu jej prišla poblahoželať primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková, riaditeľka PhDr. Ľubica Polláková a taktiež zamestnanci DSS Libertas. Počas slávnostného posedenia si zaspomínala na svoj život, ktorý prežila v neďalekej obci Mašková. Všetkých rozveselila peknou pesničkou, ktorú si zaspievali spolu so spolubývajúcou. Sme radi, že je stále medzi nami.
• Splnený sen na koncerte Kylie Minogue
19. októbra 2014 sa splnil veľký sen nášho klienta Romana Daniela vidieť naživo Kylie Minogue a prežiť pravú atmosféru jej koncertu. Pri tejto príležitosti spoznal aj krásy hlavného mesta. Z tohto výletu sa vrátil s množstvom emotívnych zážitkov.
• „Október- mesiac úcty k starším,“
Mesto Lučenec pri príležitosti Mesiaca úcty k starším organizovalo podujatie s názvom: „Umenie seniorov v Európe.“ Klienti strediska Tuhárske 10 sa zúčastnili výstavy prác seniorov aj kultúrneho programu. Výstava trvala celý týždeň a bolo čo obdivovať. Vyšívané dečky, obrusy, vianočné ozdoby hačkované, maľované obrazy. Naši klienti vystavovali štrikované vankúšiky, maľované plechovky, pletené papierové venčeky, tkané koberčeky, a i.
Stredisko Tuhárske námestie 10, usporiadalo posedenie pre seniorov dňa 21.10.2014, stredisko Ambra 29.10.2014. Svojim kultúrnym programom sa predstavili žiaci z CZŠ, CZUŠ sv. J.Bosca v Lučenci a študenti z PaSa v Lučenci. Pripravili si pesničky, básničky, zazneli hudobné nástroje: „flauty, gitara, varhany, husle.“ Pri niektorých piesňach pomáhalo aj publikum. Atmosféra tohto podujatia bola príjemná a priateľská. Žiaci obdarovali klientov vlastnoručne vyrobenými darčekmi, v Ambre dostali aj kvietky a oni na oplátku im darovali úsmev a láskavé pohladenie. Počas prestávky sa podávalo občerstvenie v podobe chutných závinov a čaju. Klienti odchádzali s príjemnými dojmami a pozitívne naladení.
• Turistika a strašidlá v maskách v stredisku Libertas
Prvý októbrový deň svietilo slniečko, ktorého lúče sme využili na možno poslednú turistiku v tomto roku. Vybrali sme sa na prechádzku jesennou prírodou, počas ktorej sme spoznávali jej krásy. Našim cieľom bola lučenská priehrada, kde si klienti opiekli slaninku a špekačky. Domov prišli unavení a plní nových zážitkov.
Klienti strediska Libertas v maskách strašidiel, ktoré si sami vyrobili postrašili  posledný deň v mesiaci riaditeľstvo aj klientov strediska Tuhárske 10, kde dostali niečo sladké pod zub.

Vypracovala: PhDr. Ľubica Polláková

Septembrové aktivity

  • Literárne odpoludnie-Hana Zelinová

Dňa 4.9. 2014 sa v DSS Libertas, str.  Ambra uskutočnilo literárne popoludnie za účasti 13 klientov venované životu a tvorbe významnej slovenskej spisovateľky Hany Zelinovej, v r. 1979 ocenenej titulom Zaslúžilá umelkyňa.

  • Športový deň

Dňa 12. 9. sme v DSS Libertas zorganizovali pre našich klientov športový deň. Deň začal návštevou hasičov, ktorí nám predviedli hasičské auto, striekačku, ako aj ďalšiu techniku. Klientov zvlášť potešila možnosť vyskúšať si hasenie z požiarnej striekačky. Potom nasledovali jednotlivé športové disciplíny – triafanie kolkov, hádzanie šípok a ďalšie. Celé súťaženie sprevádzal smiech a dobrá nálada. Popri tom sa na dvore varil výborný guláš, na ktorom sme si po skončení súťaženia všetci pochutnali. Na záver nasledovalo vyhodnotenie súťaže a rozdanie cien. Deň prebehol úspešne k spokojnosti všetkých zúčastnených.

  • Deň Dobrovoľníctva

Podľa Všeobecnej deklarácie, je dobrovoľníctvo založené na osobnej motivácii. Zvyšuje kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu, poskytuje odozvu na dôležité sociálne výzvy a prispieva  k vytvoreniu lepšieho  a pokojnejšieho  sveta.

V našom zariadení sa Deň dobrovoľníctva konal na všetkých troch strediskách v rámci týždňa dobrovoľníctva. Na stredisku Ambra zavítal aj vzácny hosť  – historik  PhDr. Jozef Drenko s prednáškou o histórií mesta Lučenec a obciach Novohradu. Niektorí klienti sa zúčastnili aj tréningu pamäte a v poobedňajších hodinách boli pre klientov pripravené ľahké športové aktivity  v areáli zariadenia pri altánku.

V stredisku Tuhárske 10 sme tento deň využili na jesennú brigádu,  ktorej sa zúčastnili klienti, zamestnanci, ale aj naši dobrovoľníci zo SZŠ  a PaSa v Lučenci.  Skrášľoval sa celý areál. Klienti sa mohli zúčastniť  speváckeho krúžku, premietania slovenského   filmu: „ Sváko Ragan”. Klienti strediska Libertas sa zúčastnili Dňa dobrovoľníctva v spolupráci DSS Slatinka, kde mali možnosť vyskúšať si rôzne aktivity, ako pletenie košíkov, bubnovanie, maľovanie na plachtu, zumbu, stolný tenis a ďalšie.  Počasie bolo priaznivé, čo spolu s bohatým občerstvením prispelo k dobrej nálade brigádnikov, ktorí prišli v hojnom počte za čo im patrí veľká vďaka.

Súčasťou tohto dňa bola výstava výtvarných prác nášho klienta pána Júliusa Krňana, ktorej sa zúčastnili viacerí klienti nášho zariadenia. Vystavované diela sú sprístupnené  aj  verejnosti  počas jedného mesiaca   v budove Matice Slovenskej v Lučenci.

  • Svetový deň srdca

Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu. Hovoriť o závažnosti týchto rizík a tiež o tom, ako im predchádzať  je cieľom celonárodnej kampane, ktorá vyvrcholila  v piatok 26. septembra na Deň srdca i u nás v zariadení DSS Libertas. Práve v tento deň sme  bezplatne merali krvný tlak a hladinu cukru v krvi našim klientom, ktorí prejavili o to záujem, za pomoci nášho personálu, študentov SZŠ v Lučenci a kurzantov SČK v Lučenci. Záujemcom i dobrovoľníkom ďakujeme.

Vypracovali: Mgr. Danka Hladovcová – vedúca sociálno-zdravotného úseku, Mgr. Eva Priadková, Eva Malčeková

August v Libertase

• Druhý augustový týždeň patril v zariadení DSS Libertas, Tuhárske nám. 10, športovaniu. Pre našich klientov sme pripravili športové hry. Klienti mali možnosť využiť svoje pohybové zručnosti a schopnosti. Akcie sa zúčastnilo 31 klientov. Aj pre klientov s obmedzenou pohybovou schopnosťou sa v klubovni premietal film: „ Vlčie diery.“ Počas športových disciplín a sledovania filmu sa v areáli pri altánku varil kotlíkový guľáš, ktorý sa podával klientom počas vyhodnotenia akcie. Pani riaditeľka PhDr. Ľubica Polláková odmenila súťažiacich košíkom sladkostí. Zaslúžená odmena všetkých potešila, kávičku a sladkosti si klienti spravodlivo rozdelili. Guľáš všetkým chutil, bol výborný. Touto akciou a premietaním viacerých filmov s vojnovou tematikou sme si pripomenuli 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny.

• V neďalekej obci Rapovce sa pred 2 rokmi vybudovalo termálne kúpalisko, kde sa využíva voda, ktorá pripomína morskú vodu, ktorej pôvod siaha až do druhohôr. Táto voda má liečivé účinky na choroby pohybového, obehového, nervového ústrojenstva, kožné choroby a i. Autobus nás vysadil neďaleko kúpaliska. Po zakúpení vstupeniek a prezlečení do plaviek všetci vyskúšali najteplejšiu vodu v relaxačnom bazéne. Šantili hlavne tí mladší. Po výdatnom obede a dobrej kávičke opäť všetci išli vychutnávať liečivé účinky termálnej vody. Čas veľmi rýchlo plynul a nám neostávala iná možnosť, len sa osušiť a pomaly sa pobrať na autobus. Cestou klienti rozprávali rôzne zážitky a dojmy z kúpaliska. Príjemne unavení a opálení sme dorazili do zariadenia. Všetci, ktorí sa zúčastnili výletu, by si v septembri radi zopakovali príjemne prežitý deň na termálnom kúpalisku v Rapovciach.

• V nedeľu 17. augusta sme si spravili výlet do Banskej Štiavnice. Našim cieľom bol miestny amfiteáter, kde sa konal 5. ročník Osmidivu – benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím. Výbornú zábavu nám pripravili skupiny Hex, Smola a hrušky, speváčky Katka Knechtová, Mária Čírová a mnohí ďalší. Organizátori sa tiež postarali o bohaté občerstvenie, takže nám nič nechýbalo. Zábava bola výborná a tak sme sa zdržali až do neskorých večerných hodín. Na koncerte sa nám veľmi páčilo, celá akcia bola perfektne zorganizovaná. Domov sme sa vrátili až potme, spokojní a plní zážitkov.

• Výročie vysvätenia kaplnky p. Márie Lurdskej sa konalo v areáli DSS v pekné sobotné odpoludnie 23.8.2014 za prítomnosti viacerých farárov a veriacich zo širšieho okolia.
• Medzinárodný cirkus Budapešť sa rozložil v blízkosti DSS a navštívilo ho približne 30 klientov. Vystúpenie sa im páčilo.
• Lučenecká Legenda – stredoveký deň bola pekná akcia konaná v Mestskom parku, ktorá dopĺňala štvordňový program Dní mesta Lučenec. Zúčastnilo sa jej 25 klientov zo strediska Libertas.
• Posledným podujatím v mesiaci august, ktorého sa zúčastnili klienti zo strediska Ambra bolo kladenie vencov k pamätníku padlých na ul. J. Karmána pri príležitosti osláv 70. výročia SNP.

Spracovala: Bc. Vlasta Gembecová – sociálny pracovník

Letná kvapka krvi

Krv – vzácna tekutina, ktorá prúdi v každom z nás. Pár kvapiek môže rozhodnúť, zachrániť život. A preto sme sa v DSS Libertas rozhodli zorganizovať bezplatný odber krvi priamo v zariadení DSS dňa 4. augusta 2014. V spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, pracovisko Banská Bystrica. Z radov zamestnancov, ale aj širokej verejnosti prišlo krv darovať 22 ľudí. Všetkým patrí veľká vďaka. Tento prospešný, jednoduchý humánny krok si o pol roka ako Novoročnú kvapku určite zopakujeme (v januári 2015).
Spracovala: PhDr. Ľubica Polláková, riaditeľka DSS Libertas

Aktivity v mesiaci Júl

  • Kúpanie v Boľkovciach   

Niet nič lepšieho v týchto teplých slnečných dňoch, ako sa vybrať niekam k vode …
Dve zamestnankyne a sedem klientov vyzbrojených nadšením a ruksakmi  sa vybrali na autobus, aby si spríjemnili jeden z horúcich letných dní – cieľ bazén na boľkovskom letisku. Už samotná cesta autobusom bola pre klientov zážitkom.
Po príchode na letisko sme mali možnosť obdivovať pristavené lietadlo, ktoré sa nám predstavilo aj lietaním ponad naše hlavy. Klienti boli nadšení z krásneho prostredia a hlavne z bazéna. Voda bola čistá príjemne chladivá a hlavne osviežujúca. Zahrali sme sa s loptou a dobre sme si zaplávali.  Na obed sme si pochutili na rezňoch z ruksaku a po obede na dobrej kávičke z miestneho bufetu.
Spracovala: Mgr. Iveta Pavčová, sociálna pracovníčka

  • Túra lesom

Zamestnanci zariadenia sa rozhodli spestriť všedný deň klientom úžasnou aktivitou a absolvovali s nimi niekoľkokilometrovú túru lesom spojenú so zberom a poznávaním lesných plodov. Aby prechádzka lesom nebola nudná, rozhodli sme sa ju spestriť zberom hríbov. Prechádzka lesom mala veľký úspech nielen kvôli pobytu na čerstvom vzduchu, ale i preto, že sa podarilo nazbierať nejeden košík hríbov (dubáky, kozáky, plávky), z ktorých si poobede klienti  pripravili chutnú praženicu.
Spracovala: Mgr. Danka Hladovcová  –  vedúca soc. – zdr. úseku

  • Vystúpenie  študentov zo 7 krajín EÚ.

Prázdniny sú príležitosťou pre študentov, zúčastňovať sa táborov a veľa cestovať. Aj do nášho zariadenia prišli dňa 29.7.2014 študenti  zo 7 krajín EÚ (Španielsko, Turecko, Maďarsko, Bulharsko Belgicko, Česká a Slovenská republika) v rámci projektu študentskej organizácie a občianskeho združenia Ad hoc. Mladí ľudia prezentovali svoju krajinu  buď tancom, alebo pesničkou.    Bolo cítiť prílev pozitívnej energie a lásky, ktorú tak veľmi všetci potrebujeme.   Táto akcia bola príjemným spestrením utorkového popoludnia, ale zároveň aj interkultúrna komunikácia mladých so seniormi.
Spracovala: Bc. Vlasta Gembecová – soc. pracovníčka

  •  Medzinárodný Deň hlavolamov

Naši klienti v DSS Libertas,  si v tento deň trénovali mozog a precvičovali si pamäť. Lúštili krížovky, riešili sudoku, skladali puzzle a domino, hrali šachy a spoločenské hry. Nešlo o súťaženie, ale o dobrý pocit, urobiť niečo pre svoje zdravie. Atmosféra bola uvoľnená a  dobrú náladu znásobili príjemné melódie z CD prehrávača.
Spracovala: Bc. Vlasta Gembecová – soc. pracovníčka

Stanovačka v Dobrom Potoku

Začiatkom júla sa naši klienti vybrali autobusom na dlhoočakávanú stanovačku.   Autobus mal určený smer Dobrý Potok, kde 21 klientov malo prežiť 5 dní pod stanom.  Dobrý Potok je dedinka obklopená horami, od Vodnej nádrže Málinec vzdialená 8 km.  Zamestnanci pripravili pre klientov pestrý program. Okrem každodenného varenia chutných jedál (samozrejme že to nebolo all inclusive :)) si zajazdili na koni, odviezli sa na aute V3S, umývali sa v horskom potoku, každý deň absolvovali túru do okolitých hôr, zbierali hríby, ktoré si aj sami pripravili,  prešli sa chodbou, ktorá vedie dnom múru na priehrade. Počasie až na jednu večernú búrku bolo perfektné. Najväčšiu radosť mali klienti z „čapáka“, za ktorým museli kráčať  do 9 km vzdialeného Málinca. Päť dní ubehlo ako voda a keď v piatok prišiel autobus, aby nás odviezol späť do DSS na tvárach klientov sa objavil smútok. Všetci sa zhodli na jednom, že takáto akcia sa musí zopakovať aj o rok.

Eva Malčeková,  sociálna pracovníčka

Aktivity našich klientov v mesiaci jún:

• 17.06. 2014 sa v našom zariadení v stredisku Ambra uskutočnil športový deň – Deň dobrovoľníctva. Pre našich klientov sme v doobedňajších hodinách pripravili niekoľko športových disciplín, ako hod tenisovou loptičkou na cieľ, streľba hokejkou do brány, streľba vodnou pištoľou na kuželky, bedminton atď. Nezabudlo sa ani ne ležiacich klientov, ktorým čas vypľňali deti z PaSa čítaním krátkych básničiek a rozprávok. Kto si netrúfol na športové aktivity, bola mu ponúknutá možnosť využitia sa v spoločenských hrách napr. karty, pexeso, šach. V popoludňajších hodinách sa konala prednáška s MUDr. Jozefom Murgašom na tému – Zdravý životný štýl.

• Výstavu ľudových krojov pre našich klientov na stredisku Tuhárske 10 pripravila a iniciovala Grétka Psotková, ktorá v našom zariadení pracuje ako dobrovoľníčka. Svoju záľubu spolu s otcom našla v zbieraní a uchovávaní ľudových krojov. Jej zbierku tvoria obrusy, plachty, obrúsky na stôl a zrkadlá, klinovníky – svadobné uteráky, a taktiež uteráky do rámu, šatky, čepce, časti krojov, mužský, ženský, detský. Súčasťou výstavy boli aj historické knihy, ktoré boli písané staročeštinou a „ švabachom“, v minulosti sa tak hovorilo českému jazyku. Výstavu navštívili klienti, zamestnanci, žiaci z CZUŠ sv. J. Bosca v Lučenci a žiaci zo ZŠ na Vajanského ulici v Lučenci, spolu to bolo vyše 190 návštevníkov . Gretka všetkým priblížila históriu krojov, ktorý bol určený na akú príležitosť a odpovedala aj na zvedavé otázky, veď jej vedomosti sú naozaj obdivuhodné. Výstave sa najviac potešila pani Šimunová, ktorá v Ábelovej prežila celý svoj život, má 93 rokov a pri pohľade na svoj kroj sa jej očká rozžiarili a hneď spoznala a pomenovala všetky časti kroja , že veru aj ona také sukne nosila a má ich ešte doma odložené.

• Naša klientka Marienka Buzalková oslavovala krásne šesťdesiate narodeniny – bola to veľká sláva…. a spolubývajúci jej pripravili krásnu narodeninovú oslavu.

• V mesiaci jún sme si pripomenuli Svetový deň životného prostredia, Svetový deň hudby a Medzinárodný deň priateľstva v jednom dni, kedy sa klienti zo strediska Tuhárske 10 vybrali na Lučeneckú priehradu vyzbrojení vrecami na smeti, rukavicami a pri spoločnom speve vyzbierali v okolí drobný odpad. Po návrate do zariadenia sa v areáli pripravovala opekačka spojená so spevom a hrou na harmonike a súčasne si klienti pocvičili na nových fitnes strojoch v prírode.

• 25.6.2014 sa v stredisku Ambra konala veľmi pekná akcia – Oslava jubilantov, ktorej sa zúčastnilo 24 klientov, obyvateľov strediska Ambra. Príjemné posedenie s malým občerstvením spestril spevokol Prameň. Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave a p. riaditeľke a vedúcej strediska, ktoré oslávencov obdarovali kvietkom.

Bc. Vlasta Gembecová, Bc. Miroslava Adamove

Naši klienti na cestách

Dňa 5.6.2014 sme pre našich klientov zorganizovali opekačku na Frenčoku. Zúčastnilo sa jej 41 klientov, ktorí sa neskutočne tešili na výlet od skorého rána.  V peknom prostredí uprostred prírody sme sa spoločne zahrali športové hry. Klienti súťažili v rôznych disciplínach. Tí šikovnejší si vysúťažili sladkú odmenu. Fyzicky menej zdatnejší klienti ich povzbudzovali spevom a tlieskaním.  Po súťažení  bol spoločný oddych, potom sme sa naobedovali a vydali na spoločnú prechádzku prírodou, kde nás sprevádzali aj zvieratká – vietnamské  prasiatka, teliatka, ovečky, kozičky.

Utorok  10.6.2014, deň ako každý iný, ale pre našich klientov mal prívlastok „výletný“. Ráno o 8 hodine 35 klientov nasadlo do autobusu s cieľom, Spišský hrad. Cesta autobusom bola plná zákrut a zdala sa nám nekonečná, ale pohľad, ktorý sa nám naskytol  bol úžasný – videli sme pred sebou zrúcaninu Spišského hradu.  Spišský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a považuje sa za jeden z najväčších hradných komplexov v strednej Európe. Je zaradený do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Z parkoviska nás čakal výstup na kopec. Tento výstup nebol vôbec  ľahký, ale klienti aj zamestnanci dali všetko úsilie na to, aby ho zvládli. Odmenou im bol prekrásny výhľad na jeho nádhernú polohu a krásnu architektúru, pre ktorú sa oplatí vynaložiť sily na výstup na hrad.  Po krátkom oddychu a občerstvení  v hradnej reštaurácii  sme sa vrátili späť na parkovisko a tešili sme sa ešte na návštevu Spišskej Kapituly, ktorá je sídlom spišského biskupstva.  V jej priestoroch  sme si príjemne posedeli,  oddýchli,  porozjímali a zamysleli sme sa nad tým, že život je krásny aj keď my sme takí akí sme.

Bc. Katiová, E. Malčeková

Vzdelávanie zamestnancov

DSS Libertas podporuje zamestnancov vo vzdelávaní v oblastiach, ktoré pomôžu pri skvalitňovaní poskytovaných služieb pre klientov. Jedným z prioritných cieľov pre rok 2014 je aj vzdelávanie zamestnancov, ktorého cieľom je zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov a ich potenciál, naučiť ich možným, často nevyhnutným zručnostiam, vedomostiam, ktoré súvisia s ich pracovnou náplňou, zodpovednosťou a kompetenciami. V neposlednom rade dokáže vzdelávanie zvyšovať motiváciu zamestnancov. Konkrétna forma a typ vzdelávania vyplýva pre jednotlivých zamestnancov najčastejšie z interných hodnotení, z ich potrieb  a  analýzy vzdelávacích potrieb v rámci zariadenia. Ide  o plánovaný a dlhodobý proces.

Vzdelávanie zamestnancov v DSS Libertas prebieha celoročne internou formou, externe sa naši zamestnanci  od začiatku roka zo všetkých troch stredísk zúčastnili Kurzu prvej pomoci, kde si „oprášili“ techniky prvej pomoci(45 zamestnancov), cez firmu ADEVEC Šaľa vedenie zorganizovalo „Školenie o individuálnych plánoch“  priamo v zariadení ( 16 zamestnancov),  22.-23.5.2014 cez firmu AMConsulting Bratislava  sa uskutočnilo vzdelávanie „Záťažová komunikácia alebo Konflikt nie je problém“ a „Riadenie a vedenie ľudí“ v dvoch blokoch pre 70 zamestnancov. Myslím si, že celý proces vzdelávania pre zamestnancov prispieva ku skvalitneniu vzťahov na pracovisku a tým aj k zlepšeniu kvality sociálnej služby.

PhDr. Ľubica Polláková, riaditeľka DSS Libertas

Deň matiek

Máj…. Deň matiek pripadol aj tento rok na druhú májovú nedeľu. V našom zariadení DSS Libertas bol čas pripomenutia sviatočného dňa posunutý na 13. mája, kedy sa vedenie zariadenia rozhodlo spríjemniť všetkým ženám, matkám tento deň krásnym a pestrým kultúrnym programom za účasti žiakov základných umeleckých škôl, vystúpením nášho klienta Števka a nádherným spevom v doprovode hudobných nástrojov. Záverom kultúrneho programu boli riaditeľkou zariadenia PhDr. Ľubicou Pollákovou a pozvanými hosťami, zástupcami mesta primátorkou PhDr. Alexandrou Pivkovou a poslancom BBSK a viceprimátorom Mgr. Pavlom Baculíkom vybraným ženám, matkám odovzdané ďakovné listy, krásne ruže a malé pozornosti za dlhoročnú a obetavú prácu v sociálnej oblasti a starostlivosti o klienta. Pre klientky sa tak isto tento sviatok oslávil 19.mája po jednotlivých strediskách za účasti žiakov základných umeleckých škôl, ktorí uvili kyticu krásnych melódií a malého občerstvenia.

Mgr. Danka Hladovcová, vedúca sociálno – zdravotného úseku