2015

DSS Libertas Lučenec ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí finančnými a vecnými príspevkami prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení.

Finančným darom nás podporili:

f. INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen                       832,43 €
f. GM plus s.r.o. Detva                                      613,00 €
f. INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen                      1259,94 €
f. Štefan Mesároš – VEZOPAX, Lieskovec     156,02 €
f. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  100,- €

 

naša vďaka patrí aj za nepeňažné dary:

f. INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen za  multifunkčné zariadenie CANON iR2018
f. CHRIEN spol. s.r.o. Zvolen za notebook Lenovo G50-30 N2840 4G 500G s príslušenstvom (brašna, optická myš) v hodnote 347,- €
p. Márii Ráczovej za zánovný nábytok ocenený na 135,- €
p. Emilovi Kuvikovi za plastové okno v hodnote 249,- €
f. HARTMANN-RICO spol. s r.o., Bratislava za tovar a vzdelávanie v hodnote   15225,- €
f. TESCO STORES SR a.s. za sladkosti, ovocie, kávu a čaj v hodnote 85,96 €
MUDr. Zeherovi Mahmoudovi za rádiomagnetofón v hodnote 35,- €

a ďakujeme aj za schválenie nášho projektu:

 “Animoterapiou proti stresu” nadácii VUB      VÚB banka , vďaka ktorej máme novú voliéru pre okrasné vtáky –  bažanty diamantové a holuby v hodnote 1200,- €
“Opora 2015″ nadácii SPP     , tento projekt podporil realizáciu individuálneho plánu nášho klienta nákupom krovinorezu a príslušenstva v hodnote 550,- €

vďační sme aj:

Mestu Lučenec     za poskytnutie dotácie OZ Tretí vek vo výške 219,24 € na účasť našich klientov na benefičnom koncerte Na krídlach anjelov v Žiari nad Hronom a 510,- € na cestu našich klientov na koncert do Košíc a mikulášske balíčky. 

Aj vy môžete podporiť naše zariadenie vecným, alebo finančným darom na číslo účtu: SK15 8180 0000 0070 0039 7855 tiež prostredníctvom nášho Občianskeho združenia Tretí vek na číslo účtu: SK03 0900 0000 0050 5006 7687  všetkým Vám veľmi pekne   Ď A K U J E M E.