Urobme si šťastné Vianoce

“Urobme si šťastné Vianoce” sme nazvali projekt na spríjemnenie predvianočného času klientom strediska Libertas, ktorí vďaka podpore Mesta Lučenec mohli zažiť úžasnú vianočnú atmosféru koncertu IMT Smile a Lúčnice v Košiciach. Spoločný dvojhodinový program popovej kapely a folklórneho súboru bol neopísateľný kultúrny zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať.

Spracovala: PhDr. Ľubica Polláková

Poznávací zájazd zamestnancov DSS Libertas.

V dňoch 23. – 25. novembra pani riaditeľka DSS Libertas PhDr. Ľubica Polláková zorganizovala pre zamestnancov zariadenia poznávací zájazd do Salzburgu a Štrasburgu s návštevou Európskeho parlamentu. V skorých ranných hodinách sa 38 zamestnancov DSS Libertas vydalo na cestu. Po osemhodinovej ceste autobusom sme dorazili do Salzburgu, kde nás čakala prehliadka tohto v poradí štvrtého najväčšieho mesta Rakúska. Naša cesta pokračovala do francúzskeho Štrasburgu. Nasledujúci deň patril poznávaniu tohto moderného, prosperujúceho mesta so zmyslom pre minulosť, s okúzľujúcou katedrálou Notre–Dame.  Absolvovali sme okružnú plavbu loďou po rieke Rín. Náš najväčší obdiv mala Vianočná výzdoba domov a ulíc, nie nadarmo je Štrasburg hlavné mesto Vianoc. Záver poznávacieho zájazdu sme ukončili návštevou Európskeho parlamentu, kde sme sa stretli s europoslankyňou  PhDr. Monikou Flašíkovou-Beňovou. Oboznámili sme sa s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie a sledovanie rokovania europoslancov v rokovacej sále bol pre nás pekný a nezabudnuteľný zážitok. Zájazd bol poučný, zaujímavý, zároveň zábavný. Poslúžil na upevnenie vzťahov medzi spolupracovníkmi a na oddych mimo každodennej rutiny.

 Spracovala: PhDr. Ľubica Polláková

Október v DSS Libertas

Benefičný koncert – I tento rok sa klientom DSS Libertas dostalo milého pozvania na 3. ročník benefičného podujatia pre osoby s mentálnym postihnutím pod názvom“ Na krídlach anjelov“, ktoré sa konalo 22.10.2015 v MKC v Žiari nad Hronom. Celé podujatie  moderoval Roman Juraško, zúčastnil sa a prítomným sa prihovoril aj predseda BBSK Ing. Mgr. Marián Kotleba,  zábavu rozprúdila hudobná skupina „ Sendreiovci“, skupina „ Gladiátor“ a nakoniec  Celeste  Buckingham so svojou kapelou,  ktorá svoje vystúpenie ukončila autogramiádou. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať organizátorom za pozvanie ale aj za úsilie organizovať toto krásne podujatie.

Opekačka – Posledné dni slnečného babieho leta zamestnanci spoločne s klientmi strediska Libertas využili na posledné opekanie vonku pri príležitosti osláv narodenín klientov s hudbou a tancom.

Október mesiac úcty k starším – „ Človek je krásny nie len vtedy keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrátok a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi,“ hovorí jedna ľudová múdrosť.

Na stredisku Tuhárske 10 a Ambra sa v rámci Októbra mesiaca úcty k starším predviedli so svojím kultúrnym vystúpením detičky zo ZŠ na Kubýnyiho nám, ZŠ M .R .Štefánika, ZŠ cirkevnej a ZUŠ Lučenec, zúčastnili sme sa aj výstavy ručných prác seniorov a kultúrneho programu organizovaného Mestom Lučenec.

Spracovala: Jana Šusteková

50. výročie strediska LIBERTAS

„ Čože je to päťdesiatka?“

8.10.2015 bol dňom pre DSS Libertas výnimočným. Pred 50 rokmi vznikla inštitúcia pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež v obci Halič, terajšie stredisko Libertas na Tuhárskom námestí 11, Lučenec. Pri tejto príležitosti sa v stredisku Libertas konala veľkolepá slávnosť pod záštitou p. riaditeľky PhDr. Ľ. Pollákovej. Slávnosti sa zúčastnila paleta významných osobností na čele s predsedom BBSK  Ing. Mgr. Mariánom Kotlebom. Mesto Lučenec reprezentoval viceprimátor p. Mgr. Pavol Baculík a ďalšie osobnosti zo školských,  sociálnych a iných zariadení. Osláv sa zúčastnili a pozvanie prijali naši bývalí zamestnanci, ktorí si užívajú zaslúžilý dôchodok. Slávnosť bola zahájená kultúrnym programom, po ktorom sa slova ujala a srdečne privítala prítomných hostí p. riaditeľka PhDr. Ľ. Polláková. Vo svojom prejave v prvom rade poďakovala všetkým zamestnancom za vykonanú prácu a zároveň odovzdala ďakovné listy, kde vyzdvihla náročnú prácu, ich poslanie. Po oficiálnom programe s veľkým očakávaním našich klientov pokračovalo kultúrne vystúpenie  a hlavným aktérom bol vynikajúci spevák p. Stašák, ktorý so svojím repertoárom rozprúdil dobrú náladu a vyprovokoval našich chlapcov do tanca. Ďakujeme všetkým prítomným za účasť a organizáciu, za dobrý guľáš, pohostenie a hlavne sponzorom, bez ktorých by sa nám túto oslavu nepodarilo zorganizovať.

Spracovala: Bc. Dana Katiová

Týždeň dobrovoľníctva

V DSS Libertas sa v Týždni dobrovoľníctva od 16. – 22. 9. 2015 opäť stretli dobrovoľníci, ktorí zanechali svoj odtlačok prsta, svoju “farbu”.
Bez nároku na odmenu 120 dobrovoľníkov odpracovalo v prospech DSS spolu 267 hodín, počas ktorých nám pomáhali upraviť areál, spoločenskými, kultúrnymi a športovými aktivitami spríjemnili voľné chvíle našim prijímateľom sociálnych služieb.
Vyslovujem veľké ďakujem!
PhDr. Ľubica Polláková, riaditeľka DSS Libertas

Animoterapiou proti stresu

V letných mesiacoch sa nám v Domove sociálnych služieb Libertas podarilo zrealizovať projekt animoterapie. Celý projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB. Animoterapia je liečenie pomocou zvierat. Využíva pozitívne pôsobenie zvierat na duševné a fyzické zdravie človeka. Metódu animoterapie sme v našom zariadení zaviedli už v roku 2014, keď sme začali s chovom morčiat, králikov a hydiny. Tento rok sme v rámci uvedeného projektu zakúpili voliéru, v ktorej chováme okrasné vtáctvo – bažanty diamantové a holuby. Okolo voliéry sme vybudovali oddychovú zónu, vysadili novú zeleň a osadili lavičky. Chov zvierat sa u klientov stretol s veľkým nadšením. Starostlivosťou o živé tvory sa prehlbuje ich kontakt s prírodou a citové prežívanie, má výrazne pozitívny vplyv na psychickú oblasť. Prispieva k celkovému psychickému a fyzickému uvoľneniu a redukcii stresu.

Spracoval: Mgr. Veselovský

 Letné aktivity

  • Letná kvapka krvi

V našom zariadení sa stáva tradíciou dvakrát do roka darovať krv, aj teraz sa jedno júnové dopoludnie stretli ľudia, ktorí takouto formou chcú pomôcť. Všetkým ďakujeme za toto gesto.

  • Jubilanti v Ambre

Začiatkom júla sme spolu s našimi klientami v stredisku Ambra oslávili ich životné jubileá.

  •  Návšteva galérie – „V službách svetla“

Dňa 30. júla 2015 sa klienti strediska Ambra zúčastnili výstavy Pala Machu v novohradskom múzeu a galérii pod názvom – V službách svetla. Sprievodkyňa návštevníkov oboznámila aj s technológiou výroby jeho diel a informácie doplnila krátkym filmom

  • Výstup k hradu Šomoška

Hrad Šomoška je zrúcanina hradu v chotári obce Šiatorská Bukovinka  v bezprostrednej blízkosti slovenskomaďarskej štátnej hranice v nádhernom prostredí s možnosťou kratšej aj dlhšej turistiky, vstupným areálom s možnosťou využitia športu a opekania. Všetci sme sa oboznámili s históriou hradu a vybrali sa popri kamennom vodopáde až na hrad, z ktorého je krásny výhľad  na široké okolie, zišli sme aj pod hrad na maďarskú stranu, kde sme si prezreli Petöfiho dom. Po návrate z hradu si klienti so zamestnancami upiekli klobásky a špekačky a nakoniec si zašportovali a autobus ich odviezol späť do DSS.

  •  Svätá omša pri Jaskyni Panny Márie Lurdskej                                                                           

Dňa 14.8.2015 sa v našom zariadení DSS Libertas, konala slávnosť: „ Požehnanie so Sviatosťou oltárnou, pri jaskyni Panny Márie Lurdskej.“

  • Osmidiv – benefičný koncert 23.8.2015

V predposlednú augustovú nedeľu sa 32 klientov strediska Libertas  zúčastnilo benefičného podujatia „ OSMIDIV“ pre zdravotne postihnutých  v  historickom meste Banská Štiavnica v amfiteátri pod záštitou OZ Milana Štefánika pri ústavoch pre mentálne postihnutých. Prítomných hostí bavili známi zabávači z televíznych obrazoviek Roman Pomajbo a Jožo Pročko, hudobné skupiny a speváci. Účastníci podujatia sa  v rámci programu  mohli zapojiť do rôznych workshopov, kde mali možnosť preukázať svoju zručnosť. Našim klientom sa program veľmi páčil, čo odmenili úsmevom a častým aplauzom. Ďakujeme za pozvanie a krásne prežitý a nezabudnuteľný zážitok.

  • Osvieženie počas horúčav na kúpalisku

Počas prázdnin si naši klienti spríjemnili všedné dni aj návštevou mestského kúpaliska alebo kúpaliska v Dolnej Strehovej či v Rapovciach.

Okrem spomenutých akcií sa klienti venovali rôznym činnostiam v záhrade, okolo domácich zvierat, pribudli im vtáky vo voliére, zúčastnili sa Dní mesta Lučenec a absolvovali viacero vychádzok do okolia DSS.

Spracovala: Jana Šusteková

Ergoterapia, supervízia, rôznorodá záujmová činnosť v mesiaci jún

Váľanie mája a oslavy 25. výročia vzniku strediska Ambra

V stredisku Ambra sa dňa 02.06.2015 uskutočnila Oslava 25. výročia vzniku zariadenia – strediska Ambra, ktorej sa zúčastnil veľký počet našich klientov spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi. Po úvodnom slove a privítaní hostí vystúpil s krásnym folklórnym programom súbor Ipeľ, ktorý tancom a spevom dotvoril slávnostnú atmosféru. Po skončení jeho vystúpenia bol zvalený máj za sprievodu spevu. Nasledoval príhovor riaditeľky DSS Libertas PhDr. Ľubice Pollákovej, ktorá zhrnula históriu zariadenia a zároveň v príhovore poďakovala bývalému vedeniu zariadenia za záslužnú činnosť ako aj celému kolektívu zamestnancov. V nasledovných chvíľach boli odovzdané pamätné listy a kvietky šiestim klientom strediska Ambra, ktorý v ňom žijú od jeho vzniku t.j. 25 rokov. Ide o klientov: pani Annu Selešovú, p. Júliu Mederiovú, p. Elenu Mitterovú, p. Máriu Rybínovú, p. Ondreja Strapku a pani Máriu Strapkovú. Nasledovalo vystúpenie žiakov z PaSA a vystúpenie spevokolu Prameň z nášho strediska Ambra. Po jeho skončení sa za sprievodu hudby klienti, rodinní príslušníci a hostia občerstvili výborným guľášom a pečeným mäsom, ku ktorému bolo podávané aj vínko. Atmosféra na podujatí bola krásna, sprevádzaná nádherným počasím a dobrou náladou. Po jeho skončení sa klienti s príjemnými zážitkami odobrali do svojich bytov.

Spracovala: Mgr. Jana Haláková, vedúca strediska Ambra

Naši klienti na cestách – Tuhár a Košice

Dňa 26.5.2015 sa 30 klientov vybralo spoznať jedno z krásnych miest Slovenska – Košice. Počasie nám bohužiaľ nevyšlo, pršalo, ale to nám náladu nepokazilo. Vodič autobusu nás povozil po upršaných Košiciach. Videli sme krásne mesto aj keď aktuálne dosť rozkopané z dôvodu rekonštrukcie električkových tratí a tiež ,,najkrajšie sídlisko,, Luník , ktoré našich klientov očarilo. Popoludní sa počasie umúdrilo a tak sme sa povozili parným vláčikom z Čermeľa do rekreačného zariadenia Alpinka, kde nám pripravili chutné grilované jedlá a spokojní sme sa vydali na cestu domov.
Druhá skupinka 30 klientov sa zúčastnila výletu do malebnej obce Tuhár. Privítala nás panenská príroda so zurčiacim potôčikom a štebotom lesného vtáctva. Usadili sme sa na poľovníckej chate, kde sme si spoločne opiekli špekačky, slaninku. Potom sme sa prešli po malebnom okolí a ani sme sa nenazdali a nastal čas odchodu. Týmto sa chceme poďakovať p. Jánovi Fízeľovi , ktorý nám umožnil prežiť krásny deň.

Spracovala: Bc. Katiová Dana, soc. pracovníčka