2016

DSS Libertas Lučenec ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí finančnými a vecnými príspevkami prispeli k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení.

za finančný dar ďakujeme:

f. CHRIEN spol. s.r.o. Zvolen                                       542,75 €
f. VEZOPAX – Štefan Mesároš, Lieskovec                  971,94 €
OZ TOLAMIR, Prešov                                                    136,-    €
f. INMEDIA Zvolen                                                         2709,06 €
f. GM PLUS, Detva                                                          397,60 €
Tatiane Longauerovej z Rimavskej Soboty                  77,22 €

za vecné dary ďakujeme:

Lekárni u Leva, Rimavská Sobota                              notebook Lenovo v hodnote 285,- €
f. GM PLUS, Detva                                                        PC zostava v hodnote 531,07 €

spoločnosti TESCO STORES SR, Bratislava               sladkosti, káva a čaj v celkovej hodnote 98,96 €
Tatiane Longauerovej z Rimavskej Soboty               zákusky v hodnote 100,63 €

p. Alžbete Gorásovej, Lučenec                                   4 ks vonkajších žalúzií a sieťka na okná v hodnote 199,80 €
p. Lívii Kačániovej, Lučenec                                        TV SHARP v hodnote 80,- €
f. CHRIEN Zvolen                                                          notebook Lenovo + príslušenstvo v celkovej hodnote 310,72 €
p. Darine Kvakovej, Lučenec                                       polohovateľná posteľ a televízor v hodnote 430,- €
p. Kataríne Sanislóovej, Lučenec                                kávovar Delonghi a sódovač Sodastream v celkovej hodnote 386,09 € a polohovateľná posteľ v hodnote 550,- €
MUDr. Norbertovi Kristiánovi, Fiľakovo                    2 ks kreslá v hodnote 110,- €
Ing. Cyrilovi Hajdukovi, Lučenec                                zánovná pračka so sušičkou PHILCO
p. Pavlovi Juhásovi, Lučenec                                       projektor Acer P1500-3000Lum v hodnote 620,- €
f. HARTMANN-RICO, Bratislava                               tovar f. Hartmann-Rico vhodnote 16035,- €

 

 

a ďakujeme aj za schválenie nášho projektu:

Mestu Lučenec     za poskytnutie dotácie OZ Tretí vek vo výške 107,50 € na účasť našich klientov na rekondično-relaxačnom kurze na kúpalisku v Dolnej Strehovej a na projekt  Zavádzanie nových terapií pre klientov DSS vo výške 387,- €.

Aj vy môžete podporiť naše zariadenie vecným, alebo finančným darom na číslo účtu: SK15 8180 0000 0070 0039 7855 tiež prostredníctvom nášho Občianskeho združenia Tretí vek na číslo účtu: SK03 0900 0000 0050 5006 7687  všetkým Vám veľmi pekne   Ď A K U J E M E.