Aktívny Jún v Libertase

Rozmanitosť aktivít v mesiaci jún sa opiera o dobré počasie, takto pestro sme odštartovali prvý letný mesiac:

 • divadelné predstavenie “Janko Hraško”
 • návšteva ruského baletu “Luskáčik”
 • kúpanie  – Dolná Strehová, Rapovce, Číž
 • beseda “Osobnosti Novohradu”
 • opekačka, športový deň, vychádzka na Lučeneckú priehradu
 • výlet do Tatralandie, Tuhára, Košíc …
 • návšteva zámku v Haliči

Most úsmevov

Dňa 26. Mája 2016 sme sa zúčastnili 13. Ročníka festivalu dramatickej tvorivosti klientov Domovov sociálnych služieb v Rožňave.  Organizátor je Košický samosprávny kraj a to konkrétne DSS Jasanima z Rožňavy, Subsidium ŠZ ZpS a DSS Rožňava a Domko DSS Košice. Naše zariadenie sa zúčastnilo prvýkrát. Bola to nová skúsenosť tak pre zamestnancov ako  aj pre klientov. Naši klienti- tanečná skupina Plamienok pod vedením zamestnancov pripravili krásne tanečné vystúpenie pod názvom Ži a nechaj žiť a bolo to tanečné vystúpenie – Zumba. Na festivale sa predstavilo 16 zariadení s dramatickou aj tanečnou tvorbou. Každé zariadenie bolo odmenené malými pozornosťami. Z Košického samosprávneho kraja boli vybraté 4 vystúpenia, ktoré postúpia na festivale VIRVAR, ktorý sa bude konať v Košiciach.  Klienti aj zamestnanci trávili v Rožňave pekný deň plný nových zážitkov a určite sa zúčastníme aj na budúci rok.

Spracovala: Bc. Katiová

Oslava Dňa matiek v DSS

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. My sme si tento krásny deň pripomenuli dňa 10.5.2016, kedy do nášho zariadenia  zavítala PASA Lučenec, ich hlasy sa prenikavo rozliehali priestorom.  Deň matiek sme oslávili ako sa patrí. Veď byť mamou  je najkrajšie naplnenie  v živote každej ženy. Byť matkou  to je dar, cennejší ako všetky drahokamy sveta.  Dnešný deň bol špeciálny, bol to čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť a prajeme im, aby ich srdcia boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou.

 Spracoval: sociálny úsek

Výlet do Divína

Jeden krásny deň – 13.4.16 sme sa s našimi klientmi rozhodli spoznať ďalší skvost nášho Novohradu – obec Divín, ktorá ukrýva mnoho tajomstiev. Nad obcou sa týči krásna zrúcanina hradu a v centre obce je zrekonštruovaný kaštieľ, ktorý v sebe ukrýva množstvo tajomstiev. Ráno sme sa spolu s klientmi vybrali spojovým autobusom za novými tajomstvami. Po prehliadke sme si posedeli v útulnej reštaurácii a občerstvili sme sa pred ďalšou cestou do neďalekej obce Mýtna. Odtiaľ nás vlak dopravil domov a my sme mali mnoho nových skúseností a zážitkov.

Spracovala: Bc. Katiová

Školenia zamestnancov a prednášky pre prijímateľov SS

 • Vzdelávanie zamestnancov v DSS Libertas prebieha pravidelne mesačne internou formou, externe sa naši zamestnanci  od začiatku roka  zúčastnili viacerých školení, seminárov, konferencií na tému: Sociálne služby ako verejný záujem, Národné projekty a kvalita v oblasti SS, Preventívne opatrenia pred infekciou v DSS, Zavádzanie štandardov kvality a pod.

Myslím si, že celý proces vzdelávania pre zamestnancov prispieva ku skvalitneniu vzťahov na pracovisku a tým aj k zlepšeniu kvality poskytovanej sociálnej služby.

 • Vzdelávanie, získavanie nových informácií, nadobúdanie nových zručnosti rozvíja osobnosť človeka. Vďaka takýmto aktivitám sa človek pozitívne naladí v otázke budúcnosti, udržiava sa fyzicky aj psychicky v dobrom stave, v aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou, prispieva k začleňovaniu sa do spoločnosti a podieľa sa aj na medzigeneračnom porozumení. V našom zariadení vytvárame priestor pre stretávanie sa seniorov, vyplnenie voľného času, na styk rovnako starých ľudí, ktorých spájajú spoločné záujmy. Ide o vzdelávacie aktivity, návštevy kultúrnych podujatí, nacvičovanie rôznych scénok, besedy, ručné práce alebo poznávacie vychádzky. V mesiaci apríl sme pre našich seniorov pripravili prednášku O základných ľudských právach podľa Ústavy SR.
 • Spracovala: PhDr. Ľubica Polláková, riaditeľka DSS

 

Príchod jari

Príchod jari, ergoterapia, bazálna stimulácia, biblioterapia, muzikoterapia, tanec  a DEŇ ZEME očami našich prijímateľov

 

MDŽ a marec mesiac knihy

 • Všetko najlepšie…… Sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť sa každoročne oslavuje 8. marca ako Medzinárodný deň žien
 • Mesiac knihy……… Už roky spájame marec nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha – najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých
 • Výstup na hrad Šomoška…….. V spolupráci s mestom Lučenec sme sa zúčastnili „ na Jozefa“ výstupu na hrad Šomoška
 • Veľkonočný stolnotenisový turnaj o POHÁR RIADITEĽKY DSS…….. 3.2016 sa družstvá z jednotlivých stredísk a našich kamarátov zo zariadenia Náš domov zúčastnili stolnotenisového turnaja, všetci sme sa cítili výborne
 • Veľkonočná oblievačka spojená s obhliadkou Coburgovského kaštieľa na Prednej Hore
 • Návšteva hradu Divín

Spracoval:   sociálny úsek DSS

 

 

Turistika na hrad Šomoška

19.3.2016 sa naši klienti zúčastnili krásnej turistiky organizovanej Mestom Lučenec na hrad Šomoška. Počasie aj nálada bola super, ďakujeme za pozvanie a tešíme sa aj nabudúce.

Spracovala: Šusteková

Zimné radovánky a fašiangy

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy...

 •  Sánkovačka na Budinej 

25. január bol pre 36 klientov strediska Libertas krásnym dňom, vybrali sme s nimi na sánkovačku a zimnú prechádzku do čarokrásne zasneženej prírody v obci Budiná. Počasie nám prialo a my sme sa vysánkovali a nadýchali čerstvého vzduchu počas prechádzky okolo priehrady. Ďeň sme ukončili malým občerstvením v obci Divín.

 • Bowling, sauna

Jedno januárové popoludnie sme  klientom strediska Libertas spríjemnili návštevou sauny a bowlingovej dráhy. Bolo to pre nich niečo nepoznané, nové. Hlavne bowling ich veľmi zaujal a pobavil.

 • Fašiangy

Fašiangy si pripomenuli na všetkých našich strediskách maskami, zábavou, fašiangovou výzdobou, kultúrnym programom, šiškami…

 • Fašiangy 2016 mesta Lučenec – LUČENECKÁ KLOBÁSOVÁ OFENZÍVA

Traja zamestnanci DSS sa zúčastnili tohto veľmi vydareného podujatia, konkrétne súťaže vo výrobe klobás. Aj keď sme nič nevyhrali ,”Sláva víťazom, česť porazeným!”, strávili sme jeden pekný deň aj s našimi klientmi, ktorí sa prišli pozrieť.

Spracovala: Jana Šusteková

 

Zimné aktivity a záver roka 2015

- Pinpongový turnaj klientov

– Bowling ako darček pre tých najlepších

– Varenie vianočnej kapustnice

– Tvorba tvorivých dielní, účasť na vianočných trhoch

– Návšteva Mikuláša a koledníkov

– Vianočné posedenia s kultúrnym programom

Spracoval: kolektív DSS LIBERTAS