Jesenné akcie v Libertase

 • oberanie jabĺk v Libertase
 • práce na záhrade
 • výlet na Šomošku
 • výroba jesennej dekorácie
 • výlet do Zvolena
 • hra Petang v Mikušovciach
 • opekačka

Spracovala: Bc. Oravcová

Október- mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Jeseň je naozaj krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. Jeden z  mesiacov jesene nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radosti, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Aj v DSS Libertas sme si uctili starších slávnostnými popoludním spojeným s kultúrnym podujatím študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémii, spevokolom zo strediska Ambra. S finančnou podporou Mesta Lučenec, ktorú poskytlo pre OZ Tretí vek  sa zorganizovalo divadelné predstavenie Pyšná princezná. Klienti si pripomenuli svojich blízkych zosnulých zapálením sviečok  na lučeneckom cintoríne.

Spracovala: PhDr. Ľubica Polláková

Výlet do Bachledovej doliny

Je  krásne piatkové ráno a všetci sa tešíme na výlet, ktorý zorganizovala odborová organizácia pri DSS Libertas Lučenec pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Sadáme v dobrej nálade do autobusu a kľukatou cestičkou sa dostávame do cieľa v tatranskej prírode a to k novootvorenému chodníku v korunách stromov v Bachledovej doline. Celý deň nás sprevádzala slnečná obloha a vďaka nej sme videli krásne Tatranské kopce. Po príjemne prežitom dni sme sa vo večerných hodinách šťastne vrátili domov plný nových dojmov a zážitkov.

Michaela Kapcátová

predseda OO DSS LIBERTAS

Beseda z PZ SR a HZ SR

V poslednom období sa zvýšil nárast „krádeží a podvodov seniorov“ , preto sme pozvali na besedu p. kpt. Ing. Petra Káčeríka z PZ SR, ktorý nás informoval o najnovších spôsoboch páchania trestnej činnosti a nutnosti zvýšenia obozretnosti našich prijímateľov soc. služby.  Informoval tiež o tom, ako si páchatelia uvedenej trestnej činnosti  úmyselne vytypujú obete, ktoré majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že budú nepozorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. PSS sa na záver zapojili do diskusie a  poďakovali sa za zaujímavú a veľmi poučnú prednášku.Chlapcom z Libertasu ukázali hasiči z HZ SR evakuáciu raneného , mali možnosť sa vyviesť na plošine do výšky.

 

Týždeň dobrovoľníctva v Libertase

Od 16 – 22.9.2017 sa konal týždeň dobrovoľníctva , ktorého sa Domov sociálnych služieb Libertas pravidelne zúčastňuje. Dobro došlo v podobe študentov , kolektívov aj jednotlivcov, konali sa rôzne akcie a aktivity, upratovali sa priestory, pre našich prijímateľov sociálnej služby pracovníčky Mestskej knižnice, RÚVZ, PZ SR pripravili besedy na rôznu tému a na záver sme spoločne zorganizovali športový deň na hrade Šomoška.
Chcem sa  touto cestou poďakovať viac ako 90 dobrovoľníkom za ich prácu a dobrý pocit z celého týždňa.

Spracovala: PhDr. Ľubica Polláková

Rekondičný deň zamestnancov

8. septembra 2017 sa konal výstup na hrad Muráň v rámci zlepšenia celkového zdravotného stavu, načerpania nových psychických aj fyzických síl viac ako 90 zamestnancov DSS. Dobré počasie, nálada, pľúca plné čerstvého vzduchu, nádherné výhľady, špinavé topánky – ale zato vyčistená hlava – to nás sprevádzalo celý deň a na záver ubolení, unavení sme dorazili do cieľa – do penziónu, kde sa podával chutný guľáš a pravé„ muránske buchty”. Ďakujem v mene nás všetkých za zorganizovanie tohto rekondičného dňa, plného pozitívnej energie a krásnych zážitkov pani riaditeľke PhDr. Ľubici Pollákovej.

Bc. Alžbeta Oravcová
asistentka riaditeľky DSS

Letné zvyky a tradície v Libertase

 • stanovačka na Dobrom Potoku – relax v prírode
 • rekreácia na Zemplínskej Šírave
 • účasť na benefičnom festivale OSMIDIV v Banskej Štiavnici
 • Lučenské hodovanie – jarmok
 • návšteva cirkusu
 • kúpanie
 • opekačka na Lučenskej priehrade

Spracovala: J.Šusteková

 

Júnové akcie

 • Deň detí na Námestie republiky mesta Lučenec
 • Výlet do Košíc
 • Lučenská priehrada
 • Návšteva kúpaliska
 • Stolnotenisový turnaj

Muzikoterapia v prírode

Muzikoterapia  ovplyvňuje srdečný rytmus, krvný tlak, dýchanie, motoriku, termoreguláciu, zmierňuje bolesť a pod.  Keď sa spojí s neopísateľným zážitkom vidieť a počuť žijúcu legendu – skupinu ELÁN v úžasnej atmosfére amfiteátra v Nitre s kapacitou 15000 miest je to zážitok,  na ktorý naši “chlapci” zo strediska Libertas len tak ľahko nezabudnú.  Aby sme tento slnečný deň ešte obohatili zobrali sme ich aj na Nitriansky hrad, z ktorého dýchala história ale aj súčasnosť v podobe sobášov s elegantnými svadobnými hosťami, medzi ktorých sme sa náhodou zaplietli. Celý deň sa vydaril a zanechal v nás pekné spomienky, nič z toho by sa nezrealizovalo bez podpory Mesta Lučenec a OZ Tretí vek. Ďakujeme!

Spracovala: Šustekvá

Deň matiek v Libertase

Mama je tou, ktorá môže nahradiť všetkých, no ju nemôže nahradiť nikto. (Kardinál Mermillod)

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. V našom zariadení sme si tento deň pripomenuli 15. mája krásnym popoludním pre mamičky z radu zamestnancov s kultúrnym programom študentov PaSA, p. Grebáča a našich milých klientov zo strediska Libertas ako aj malými pozornosťami od predsedu BBSK Ing. Mgr. Mariána Kotlebu, ktoré odovzdala vedúca Oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK Ing. Jana Nehézová a od primátorky Mesta Lučenec  PhDr. Alexandry Pivkovej, ktoré odovzdal viceprimátor Mgr. Pavol Baculík a občerstvením, za ktoré sme vďační našim sponzorom.
Rovnakej pozornosti sa dostalo aj našim klientkám, ktorým program pripravili aj detičky z Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci  a tiež dostali malú pozornosť.

Byť matkou je dar, cennejší ako všetky drahokamy sveta a mať matku vari ešte väčší, veď kto iný na svete má toľko pochopenia pre všetko ako naša vlastná mama. Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť.

Spracoval: PhDr. Ľubica Polláková