2018

DSS Libertas Lučenec v roku 2018 finančne alebo vecným darom podporili nižšie uvedený darcovia, ktorým sme nesmierne vďační za ich príspevky na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení.

za finančný dar ďakujeme:

f. INMEDIA Zvolen                                                         224,49 €
f.Vezopax, Lieskovec                                                     815,62,- €
nadácii VUB, Bratislava                                                 550,- €
nadácia SPP program OPORA 2018                            250,- €

za vecné dary ďakujeme:

Kráľovský zdravý domov, Rim.Sobota                       hydraulická posteľ v hodnote 390,- €
Iveta Paučová, Lučenec                                                vibračná čabraka v hodnote 310,- €
Peter Mihály, Lučenec                                                  interiérové vybavenie (nábytok, svietidlá) ocenené na 1400,- €
Elena Imrišková, Nitrianske Hrnčiarovce                  televízor Samsung v hodnote 180,- €

Aj vy môžete podporiť naše zariadenie vecným, alebo finančným darom na číslo účtu: SK15 8180 0000 0070 0039 7855 všetkým Vám veľmi pekne   Ď A K U J E M E.