2019

DSS Libertas Lučenec v roku 2019 finančne alebo vecným darom podporili nižšie uvedený darcovia, ktorým sme nesmierne vďační za ich príspevky na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení:

dedičstvo po p. Eve Tóthovej v celkovej hodnote 9295,36 €
dedičstvo po p. Liptajovej Elene, suma 4741,91 €

vecné dary:
p. Beata Žňavová, rekondičné slender stoly v hodnote 350,- €
p. Darina Urbančoková, zariadenie kaplnky v hodnote 1670,- €
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, OZ, cestoviny v hodnote 2,- €
Lekáreň na námestí, Lučenec, lekárničky s náplňou v hodnote 243,35 €
KOVOAMB s.r.o, Fiľakovo, lekárničky s náplňou v hodnote 157,68 €
p. Gabriela Sabadošová, Lučenec,  kombinovaná chladnička v hodnote 80,- €

finančné dary:
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Bratislava, 715,- €
ERNSTPROFIL spol. s.r.o Lučenec, 500,- €

Aj vy môžete podporiť naše zariadenie vecným, alebo finančným darom na číslo účtu: SK15 8180 0000 0070 0039 7855

všetkým Vám veľmi pekne   Ď A K U J E M E.