Pracovnými návykmi k úspešnej integrácii – Oporný bod 2021

Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie 11 v Lučenci sa zapojil do výzvy Nadácie EPH  s názvom Oporný bod 2021. Cieľom menovanej výzvy je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné  služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.

Zámerom podaného projektu je naučiť klientov zariadenia novým pracovným návykom, ktoré by mohli využiť v budúcnosti. Zariadenie je v procese deinštitucionalizácie. Získaním nových pracovných návykov by sa klienti mohli úspešnejšie uplatniť na trhu práce. Tým by sa zlepšila kvalita ich života, ako aj integrácia do komunity a spoločenského života.

V rámci realizácie projektu vznikne v areáli zariadenia nová oddychová zóna pre klientov a návštevníkov, zakúpením traktorovej kosačky sa zlepší starostlivosť o trávnaté plochy. Vybraní klienti sa budú učiť pracovať s touto kosačkou pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Ukončenie projektu  bude zavŕšené jazdou zručnosti  a ukážkou kosenia s traktorovou kosačkou počas záhradnej slávnosti.

DSS LIBERTAS  vyslovuje poďakovanie Nadácii  EPH, vďaka ktorej je projekt realizovaný.

 

DECEMBER

Dňa 15.12.2021 v popoludňajších hodinách zavítali k nám dobrovoľníci, ktorí chceli prekvapiť našich klientov a spríjemniť im ich vianočné sviatky . Doniesli im   balíčky plné prekvapení pre každého klienta. Táto udalosť ich veľmi potešila , čo môžete vidieť aj na zverejnených fotografiách.

163958338655516395833867551639583386714

163958338657016395833866561639583386542