Beseda z PZ SR a HZ SR

V poslednom období sa zvýšil nárast „krádeží a podvodov seniorov“ , preto sme pozvali na besedu p. kpt. Ing. Petra Káčeríka z PZ SR, ktorý nás informoval o najnovších spôsoboch páchania trestnej činnosti a nutnosti zvýšenia obozretnosti našich prijímateľov soc. služby.  Informoval tiež o tom, ako si páchatelia uvedenej trestnej činnosti  úmyselne vytypujú obete, ktoré majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že budú nepozorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. PSS sa na záver zapojili do diskusie a  poďakovali sa za zaujímavú a veľmi poučnú prednášku.Chlapcom z Libertasu ukázali hasiči z HZ SR evakuáciu raneného , mali možnosť sa vyviesť na plošine do výšky.