aktuality 2021

Pracovnými návykmi k úspešnej integrácii – Oporný bod 2021

Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie 11 v Lučenci sa zapojil do výzvy Nadácie EPH  s názvom Oporný bod 2021. Cieľom menovanej výzvy je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné  služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.

Zámerom podaného projektu je naučiť klientov zariadenia novým pracovným návykom, ktoré by mohli využiť v budúcnosti. Zariadenie je v procese deinštitucionalizácie. Získaním nových pracovných návykov by sa klienti mohli úspešnejšie uplatniť na trhu práce. Tým by sa zlepšila kvalita ich života, ako aj integrácia do komunity a spoločenského života.

V rámci realizácie projektu vznikne v areáli zariadenia nová oddychová zóna pre klientov a návštevníkov, zakúpením traktorovej kosačky sa zlepší starostlivosť o trávnaté plochy. Vybraní klienti sa budú učiť pracovať s touto kosačkou pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Ukončenie projektu  bude zavŕšené jazdou zručnosti  a ukážkou kosenia s traktorovou kosačkou počas záhradnej slávnosti.

DSS LIBERTAS  vyslovuje poďakovanie Nadácii  EPH, vďaka ktorej je projekt realizovaný.

Májové aktivity

- stavanie/váľanie mája

– Deň matiek

– športový deň zamestnancov

– narodeniny PSS

– beseda

– benefičný koncert

– športový deň PSS

Spracovala: J. Šusteková

Deň zeme

Každý rok 22. apríla je Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany. Robia sa pre deti aj dospelých  rôzne projekty, zúčastňujú sa rôznych diskusií o ochrane životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970. Aj DSS sa zapojil do tejto aktivity, PSS aj zamestnanci sa zamysleli  a uvažujú, ako chránia životné prostredie oni samy a v čom by sa mohli zlepšiť.

Pre inšpiráciu:

 • neodhadzujeme v prírode odpadky,
 • do obchodu si nosíme vlastnú tašku,
 • dávame odpadu druhú šancu na využitie,
 • recyklujeme odpad,
 • nepoužívame jednorázové veci,
 • do školy, práce chodíme pešo či na bicykli,
 • vždy zhasíname svetlo, keď odchádzame z miestnosti,
 • nevyhadzujeme jedlo, vždy si kúpime len toľko, koľko spotrebujeme,
 • kupujeme veci vo vratných obaloch….

Spracovala: PhDr. Polláková

 

Veľkonočný stolnotenisový turnaj

27.03.2018 sa konal v DSS LIBERTAS Veľkonočný stolnotenisový turnaj o Pohár riaditeľky DSS LIBERTAS. Do bojov na turnaji zasiahlo celkovo 8 hráčov. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Podľa umiestnenia v skupine sa určil kľúč na nasadenie do vyraďovacích bojov. Tam už postupovali iba víťazi a každé zaváhanie znamenalo koniec. V najlepšom svetle sa na turnaji predviedol hráč zo strediska Tuhárske námestie 10, Slavomír Szászi, ktorý získal Putovný pohár za rok 2018. Nakoniec boli všetci súťažiaci obdarovaní peknou pozornosťou a nás potešila zvyšujúca sa úroveň tohto turnaja.

Jarné akcie v DSS

 • Sánkovačka
 • Ergoterapia
 • Fašiangy v DSS
 • Návšteva botanickej záhrady v Košiciach
 • Týždeň mozgu
 • Medzinárodný deň žien
 • Oslava jubilantov

Oslava 60. výročia zariadenia

Dňa 12. 2. 2018 sa za účasti vzácnych hostí uskutočnilo v našom zariadení Slávnostné stretnutie pri príležitosti 60. výročia založenia strediska Tuhárske námestie 10 v DSS Libertas  Lučenec. Po úvodnom privítaní hostí  zahájila oslavu pani riaditeľka PhDr. Ľubica Polláková príhovorom, v ktorom stručne spomenula históriu zariadenia , poďakovala všetkým bývalým aj terajším zamestnancom za ich svedomitú a obetavú prácu. Prítomným sa prihovoril aj pán predseda BBSK Ing. Ján Lunter ako zástupca zriaďovateľa.  Slová vďaky venovala aj zástupkyňa mesta – pani primátorka  PhDr. Alexandra Pivková, ktorá pani riaditeľke odovzdala ďakovný list,  pamätnú medailu a krásnu kyticu za výbornú dlhoročnú spoluprácu.  Nasledovalo  odovzdávanie Ďakovných listov a drobných upomienkových predmetov  bývalému riaditeľovi RSDr. Jozefovi Cerovskému, p. Danke Haškovej, ktorá odpracovala v zariadení 33 rokov a Jozefovi Podskľanovi, jednému z prvých obyvateľov zariadenia. Nasledovalo kultúrne vystúpenie Detského folklórneho súboru Radosť, študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémie  v Lučenci a študentov Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice. Pre hostí bola pripravená prehliadka výrobkov našich klientov v tvorivej dielni a  v rámci programu sa konala aj súťaž o najlepšiu bábovku.

Po programe si hostia, klienti a zamestnanci pochutnali na malom občerstvení. Hostia boli obdarovaný  drobnými darčekmi, ktoré klienti vytvorili v rámci voľno časových aktivít .  Veríme, že sa všetci prítomní cítili príjemne a po odchode budú ešte dlho spomínať na krásne prežitý deň.

Spracovala: PhDr. Ľubica Polláková

December a koniec roka

- jubilanti a Mikulášska zábava

– beseda: Prevencia chrípky

– návšteva vianočných trhov v Lučenci a Bratislave

– príprava vianočného pečiva

– vystúpenie študentov PaSA a SZŠ, posedenie pod stromčekom so žiakmi z folklórneho súboru Radosť a detí ZŠ

– vianočný stolnotenisový turnaj

– záver roka a Silvester 2017

Jesenné akcie v Libertase

 • oberanie jabĺk v Libertase
 • práce na záhrade
 • výlet na Šomošku
 • výroba jesennej dekorácie
 • výlet do Zvolena
 • hra Petang v Mikušovciach
 • opekačka

Spracovala: Bc. Oravcová

Október- mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Jeseň je naozaj krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. Jeden z  mesiacov jesene nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radosti, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Aj v DSS Libertas sme si uctili starších slávnostnými popoludním spojeným s kultúrnym podujatím študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémii, spevokolom zo strediska Ambra. S finančnou podporou Mesta Lučenec, ktorú poskytlo pre OZ Tretí vek  sa zorganizovalo divadelné predstavenie Pyšná princezná. Klienti si pripomenuli svojich blízkych zosnulých zapálením sviečok  na lučeneckom cintoríne.

Spracovala: PhDr. Ľubica Polláková

Výlet do Bachledovej doliny

Je  krásne piatkové ráno a všetci sa tešíme na výlet, ktorý zorganizovala odborová organizácia pri DSS Libertas Lučenec pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Sadáme v dobrej nálade do autobusu a kľukatou cestičkou sa dostávame do cieľa v tatranskej prírode a to k novootvorenému chodníku v korunách stromov v Bachledovej doline. Celý deň nás sprevádzala slnečná obloha a vďaka nej sme videli krásne Tatranské kopce. Po príjemne prežitom dni sme sa vo večerných hodinách šťastne vrátili domov plný nových dojmov a zážitkov.

Michaela Kapcátová

predseda OO DSS LIBERTAS