Deň matiek v Libertase

Mama je tou, ktorá môže nahradiť všetkých, no ju nemôže nahradiť nikto. (Kardinál Mermillod)

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. V našom zariadení sme si tento deň pripomenuli 15. mája krásnym popoludním pre mamičky z radu zamestnancov s kultúrnym programom študentov PaSA, p. Grebáča a našich milých klientov zo strediska Libertas ako aj malými pozornosťami od predsedu BBSK Ing. Mgr. Mariána Kotlebu, ktoré odovzdala vedúca Oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK Ing. Jana Nehézová a od primátorky Mesta Lučenec  PhDr. Alexandry Pivkovej, ktoré odovzdal viceprimátor Mgr. Pavol Baculík a občerstvením, za ktoré sme vďační našim sponzorom.
Rovnakej pozornosti sa dostalo aj našim klientkám, ktorým program pripravili aj detičky z Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci  a tiež dostali malú pozornosť.

Byť matkou je dar, cennejší ako všetky drahokamy sveta a mať matku vari ešte väčší, veď kto iný na svete má toľko pochopenia pre všetko ako naša vlastná mama. Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť.

Spracoval: PhDr. Ľubica Polláková