Deň zeme

Každý rok 22. apríla je Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany. Robia sa pre deti aj dospelých  rôzne projekty, zúčastňujú sa rôznych diskusií o ochrane životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970. Aj DSS sa zapojil do tejto aktivity, PSS aj zamestnanci sa zamysleli  a uvažujú, ako chránia životné prostredie oni samy a v čom by sa mohli zlepšiť.

Pre inšpiráciu:

  • neodhadzujeme v prírode odpadky,
  • do obchodu si nosíme vlastnú tašku,
  • dávame odpadu druhú šancu na využitie,
  • recyklujeme odpad,
  • nepoužívame jednorázové veci,
  • do školy, práce chodíme pešo či na bicykli,
  • vždy zhasíname svetlo, keď odchádzame z miestnosti,
  • nevyhadzujeme jedlo, vždy si kúpime len toľko, koľko spotrebujeme,
  • kupujeme veci vo vratných obaloch….

Spracovala: PhDr. Polláková