Jarné akcie v DSS

  • Sánkovačka
  • Ergoterapia
  • Fašiangy v DSS
  • Návšteva botanickej záhrady v Košiciach
  • Týždeň mozgu
  • Medzinárodný deň žien
  • Oslava jubilantov