Jarné akcie v DSS

  • oslava jubilantov
  • návšteva múzea
  • stolnotenisový turnaj
  • návšteva tvorivej dielne v Osvetovom stredisku
  • výlet do Frenčoka
  • deň Downovho syndrómu
  • veľkonočná polievačka v Pohorelskej Maši