Kontakt

Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec
IČO: 00632180
www.dsslibertaslc.sk
 tel: 047/4321090

Riaditeľ zariadenia
Mgr. Marek Križan
riaditeľ DSS LIBERTAS
mobil: 0911 066 135
e-mail: riaditel@dsslibertaslc.sk 

Zástupca riaditeľa, vedúca sociálno-zdravotníckeho oddelenia,
PhDr.Beáta Dibalová
mobil: 0940 642 555
e-mail: veduca@dsslibertaslc.sk

Sociálne oddelenie
Bc. Dana Katiová libertas@dsslibertaslc.sk  0910 806 147
Eva Malčeková  soc.libertas@dsslibertaslc.sk  0940 946 368

Inštruktori sociálnej rehabilitácie
mobil: 0940 642 553 , 0940 946 371
e-mail: instruktori@dsslibertaslc.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zdravotnícke oddelenie
Bc. Katarína Rajprichová 0940 946 367
mobil: 0940 642 549, tel. 047/4321090
e-mail: zdrav.libertas@dsslibertaslc.sk

Ekonomické oddelenie:
Jaroslava Matušková uctovnik@dsslibertaslc.sk   0910 806 150
Eva Lőrinčíková majetok@dsslibertaslc.sk             0940 946 369
Mária Gibalová personalne@dsslibertaslc.sk        0940 946 370