Kontakt

Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec
IČO: 00632180
www.dsslibertaslc.sk
 tel: 047/4321090

Riaditeľ zariadenia
Mgr. Marek Križan
riaditeľ DSS LIBERTAS
mobil: 0911 066 135
e-mail: riaditel@dsslibertaslc.sk 

Vedúca sociálno-zdravotníckeho oddelenia
PhDr.Beáta Dibalová
mobil: 0940 642 555
e-mail: veduca@dsslibertaslc.sk

Sociálne oddelenie
Bc. Dana Katiová libertas@dsslibertaslc.sk
mobil: 0910 806 147
Eva Malčeková  soc.libertas@dsslibertaslc.sk

Inštruktori sociálnej rehabilitácie
mobil: 0940 642 553
e-mail: instruktori@dsslibertaslc.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zdravotnícke oddelenie
Bc. Katarína Rajprichová
mobil: 0940 642 549, tel. 047/4321090
e-mail: zdrav.libertas@dsslibertaslc.sk

Ekonomické oddelenie:
mobil: 0910 806 150
Jaroslava Matušková uctovnik@dsslibertaslc.sk
Eva Lőrinčíková majetok@dsslibertaslc.sk 
Mária Gibalová personalne@dsslibertaslc.sk