Kontakt

Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Tuhárske námestie 11, 984 01 Lučenec
IČO: 00632180
www.dsslibertaslc.sk
 tel: 047/4321090

Poverený výkonom funkcie riaditeľa zariadenia
Mgr. Marek Križan
riaditeľ DSS LIBERTAS
mobil: 0911066135
e-mail: riaditel@dsslibertaslc.sk 

Sociálny úsek
Bc. Dana Katiová     libertas@dsslibertaslc.sk
mobil: 0910806147
Eva Malčeková         soc.libertas@dsslibertaslc.sk

Zdravotný úsek
Bc. Katarína Rajprichová
tel: 047/4321090
zdrav.libertas@dsslibertaslc.sk

Ekonomický úsek
mobil: 0910806150
Jaroslava Matušková     uctovnik@dsslibertaslc.sk
Eva Lőrinčíková              majetok@dsslibertaslc.sk 
Mária Gibalová               personalne@dsslibertaslc.sk