,, Ladomerský anjel“  

 

DSS Ladomerská Vieska a Združenie „Nádej“ Ladomerská Vieska za podpory BBSK 20.9.2016 usporiadali 2. ročník prehliadky umeleckej tvorivosti klientov zo zariadení sociálnych služieb pod názvom „Ladomerský anjel“. Na toto krásne podujatie pozvali aj nás – klientov DSS LIBERTAS. Privítali sme možnosť reprezentovať naše zariadenie vlastnými výrobkami, programom – zumba scénickým tancom, ktorý sme  nacvičovali a vložili do neho veľa úsilia, trpezlivosti a radosti za čo sme boli odmenení vecnými cenami, diplomom a Ladomerským anjelom.  Strávili sme krásny deň, z ktorého sme si priniesli nové zážitky a spoznali mnoho nových kamarátov z iných zariadení DSS.

Vypracovala: Bc. Katiová Dana, sociálna pracovníčka