Doplnkové služby

Pre našich prijímateľov sociálnej služby  sú k dispozícií nasledovné služby:

  •  Kadernícke, holičské služby
  •  Pedikúra, manikúra
  •  Úschova cenných vecí
  •  Bohoslužby v kaplnke (k dispozícií v ZSS HARMÓNIA)