Informácie o úhradách

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona NRSR 488/2008 Z.z.o sociálych službách v súlade so Všeobecným záväzným nariadenia BBSK č. 43/2023 Všeobecného záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK , ktorým je upravený spôsob platenia úhrad občanov za poskytnuté sociálne služby v DSS.

Úhrady klientov v našom zariadení sa pohybujú od cca do 400 Eur (závisí to od stupňa odkázanosti na sociálnu službu, typu stravy a veľkosti podlahovej plochy izby).

Výšku úhrad za jednotlivé položky si môžete pozrieť tu: