Informácie o úhradách

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona NRSR 488/2008 Z.z.o sociálych službách v súlade so Všeobecným záväzným nariadenia BBSK č. 20/2012 a Dodatku č.1 Všeobecného záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK , ktorým je upravený spôsob platenia úhrad občanov za poskytnuté sociálne služby v DSS.

Úhrady klientov v našom zariadení sa pohybujú od cca 170 Eur pri viacposteľových izbách až do výšky 310 Eur, pri samostatnom bývaní  cca 280 Eur až 360 Eur (závisí to od stupňa odkázanosti na sociálnu službu, typu stravy a veľkosti podlahovej plochy izby).

Výšku úhrad za jednotlivé položky si môžete pozrieť tu: