Október- mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Jeseň je naozaj krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a hladia naše tváre. Jeden z  mesiacov jesene nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radosti, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Aj v DSS Libertas sme si uctili starších slávnostnými popoludním spojeným s kultúrnym podujatím študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémii, spevokolom zo strediska Ambra. S finančnou podporou Mesta Lučenec, ktorú poskytlo pre OZ Tretí vek  sa zorganizovalo divadelné predstavenie Pyšná princezná. Klienti si pripomenuli svojich blízkych zosnulých zapálením sviečok  na lučeneckom cintoríne.

Spracovala: PhDr. Ľubica Polláková