Október mesiac úcty k starším…

Človek je krásny nie len vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,

keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi…

 

V našom zariadení sme Október mesiac úcty k starším oslávili kultúrnymi predstaveniami, na ktorých prezentovali svoje vystúpenie naši klienti ale aj študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie Lučenec, žiaci Základnej umeleckej školy Lučenec, Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci, ktorí mali pre našich seniorov pripravenú aj malú pozornosť.

Okrem toho sme s našimi klientmi oslávili ich životné jubileá, uctili si pamiatku zosnulých zapálením sviečok a modlitbou pri jaskyni Panny Márie Lurdskej, zúčastnili sa V. ročníka regionálnej prehliadky speváckych súborov seniorov, koncertu skupiny Senzus, svätej omše v kostole, besedy v Novohradskej knižnici „Telo napoví“.  V našich tvorivých dielňach sa pracovalo na jesennej výzdobe, „duchom mladí“ zvládli aj cyklotúru, návštevu miestneho parku, prípravu čajového večierka, cvičenie a pod. na spríjemnenie týchto krásnych jesenných dní.

 Spracovala: PhDr. Polláková