Oslava 60. výročia zariadenia

Dňa 12. 2. 2018 sa za účasti vzácnych hostí uskutočnilo v našom zariadení Slávnostné stretnutie pri príležitosti 60. výročia založenia strediska Tuhárske námestie 10 v DSS Libertas  Lučenec. Po úvodnom privítaní hostí  zahájila oslavu pani riaditeľka PhDr. Ľubica Polláková príhovorom, v ktorom stručne spomenula históriu zariadenia , poďakovala všetkým bývalým aj terajším zamestnancom za ich svedomitú a obetavú prácu. Prítomným sa prihovoril aj pán predseda BBSK Ing. Ján Lunter ako zástupca zriaďovateľa.  Slová vďaky venovala aj zástupkyňa mesta – pani primátorka  PhDr. Alexandra Pivková, ktorá pani riaditeľke odovzdala ďakovný list,  pamätnú medailu a krásnu kyticu za výbornú dlhoročnú spoluprácu.  Nasledovalo  odovzdávanie Ďakovných listov a drobných upomienkových predmetov  bývalému riaditeľovi RSDr. Jozefovi Cerovskému, p. Danke Haškovej, ktorá odpracovala v zariadení 33 rokov a Jozefovi Podskľanovi, jednému z prvých obyvateľov zariadenia. Nasledovalo kultúrne vystúpenie Detského folklórneho súboru Radosť, študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémie  v Lučenci a študentov Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice. Pre hostí bola pripravená prehliadka výrobkov našich klientov v tvorivej dielni a  v rámci programu sa konala aj súťaž o najlepšiu bábovku.

Po programe si hostia, klienti a zamestnanci pochutnali na malom občerstvení. Hostia boli obdarovaný  drobnými darčekmi, ktoré klienti vytvorili v rámci voľno časových aktivít .  Veríme, že sa všetci prítomní cítili príjemne a po odchode budú ešte dlho spomínať na krásne prežitý deň.

Spracovala: PhDr. Ľubica Polláková