Podporili nás

DSS Libertas Lučenec v roku 2017 finančne alebo vecným darom podporili nižšie uvedený darcovia, ktorým sme nesmierne vďační za ich príspevky na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení.

za finančný dar ďakujeme:

f. OZ TOLAMIR, Prešov                                                 221,00,- €
f. INMEDIA Zvolen                                                         274,38,- €
f. BANCHEM, Dunajská streda                                     888,83,- €
f. Nadácia SPP                                                                350,00,- €
f.Vezopax, Lieskovec                                                     815,62,- €
f.Nadácia EPH                                                               1500,00,-€
f.Penam, Nitra                                                                 162,54,-€

za vecné dary ďakujeme:

f. INMEDIA, Zvolen                                                        vecné dary v hodnote 447,99 € (PC, odšťavovač, taniere, poháre, slnečník)
OZ Tretí vek, Lučenec                                                   zariadenie do miestnosti snoezelen v hodnote 336,75 €
Kráľovský zdravý domov, Rim.Sobota                       vecný dar – hydraulická posteľ v hodnote 399,-€
Marlek,s.r.o, Lučenec                                                   vecný dar – notebook Lenovo v hodnote 260,-€
Anna Kandová                                                               vecný dar – vonkajšie žalúzie na okná v kuchyni v hodnote 224,60,-€
Ružena Tužinská                                                           vecný dar – vonkajšie žalúzie na okná v kuchyni v hodnote 224,20,-€
Pavel Juhás                                                                     vecný dar – polohovateľná posteľ v hodnote 400,-€

 

Aj vy môžete podporiť naše zariadenie vecným, alebo finančným darom na číslo účtu: SK15 8180 0000 0070 0039 7855

Veľká vďaka!