Septembrové aktivity

Aj v septembri sme pre našich prijímateľov sociálnych služieb pripravili rôzne akcie, ktorých sa mohli zúčastniť – výlet do Políchna a Abelovej, návšteva cirkusu, turistika v Zádielskej doline…