Stará budova v novom šate

Najstaršia budova nášho zariadenia, v ktorej sú umiestnení väčšinou imobilní prijímatelia sociálnych služieb prešla opravou vonkajšej fasády. Pôvodnú sivú, „smutnú“ budovu so zvlhnutou a opadanou omietkou sa podarilo zmeniť na nepoznanie, s cieľom vytvorenia dôstojného a nedepresívneho miesta pre život.

V tejto obnovenej budove sa poskytuje bazálna stimulácia, ktorá je jednou z ošetrovateľských a liečebných metód. Táto metóda umožňuje vnímať pacientovi vlastnú identitu, napomáha zlepšiť komunikáciu s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase. Terapie bazálnej stimulácie v našom zariadení poskytujú certifikovaní lektori, s ktorými od nového roka pripravujeme tiež terapiu snoezelen miestnosti.

Aj takouto formou sa snažíme zlepšiť kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb odkázaných na každodennú starostlivosť v našom zariadení a napĺňať tak víziu nášho zariadenia. Nič z toho by sa nám však nepodarilo bez finančnej podpory na zriadenie snoezelenu od Mesta Lučenec a poskytnutia finančných prostriedkov na opravu fasády od nášho zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja za čo sme nesmierne vďační.

Spracovala: PhDr. Polláková