Týždeň dobrovoľníctva v DSS Libertas

Počas Týždňa dobrovoľníctva od 19.9. do 25. 9. 2016  do nášho domova sociálnych služieb prišlo množstvo dobrovoľníkov, ktorí urobili niečo pre našich prijímateľov sociálnych služieb len tak z dobrej vôle bez nároku na odmenu či protislužbu.  160 dobrovoľníkov, spolu 456 hodín strávilo činnosťou v prospech nášho zariadenia, pomáhali upravovať areál,  besedami, spoločenskými, kultúrnymi a športovými aktivitami spríjemnili voľný čas našich prijímateľov sociálnych služieb.
Všetkým zo srdca ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
PhDr. Ľubica Polláková, riaditeľka DSS Libertas