Týždeň dobrovoľníctva v Libertase

Od 16 – 22.9.2017 sa konal týždeň dobrovoľníctva , ktorého sa Domov sociálnych služieb Libertas pravidelne zúčastňuje. Dobro došlo v podobe študentov , kolektívov aj jednotlivcov, konali sa rôzne akcie a aktivity, upratovali sa priestory, pre našich prijímateľov sociálnej služby pracovníčky Mestskej knižnice, RÚVZ, PZ SR pripravili besedy na rôznu tému a na záver sme spoločne zorganizovali športový deň na hrade Šomoška.
Chcem sa  touto cestou poďakovať viac ako 90 dobrovoľníkom za ich prácu a dobrý pocit z celého týždňa.

Spracovala: PhDr. Ľubica Polláková