Verejné obstarávanie

 

Súhrnná-správa-§-117-4.Q-2021

Súhrnná správa §10-4,Q2021

Plán VO 2022

Súhrnná správa §117-3.Q.2021

Súhrnná správa §10 3Q.2021

Súhrnná správa §10-2.Q 2021

Súhrnná správa §117-I.Q.2021

Súhrnná správa §10-I.Q.2021

Súhrnná správa §10 4.Q. 2020

Suhrnná správa §117 4-Q 2020

Plán VO 2021

Súhrnná správa §117 3.Q. 2020

Súhrnná správa §10 3.Q. 2020

Súhrnná správa §10-2.Q 2020

Súhrnná správa §10 1.Q2020

Súhrnná správa §117 1.Q 2020

Súhrnná správa § 117 – 4.Q 2019

Súhrnná správa § 10 – 3.Q 2019

Súhrnná správa § 117 – 3.Q 2019

Súhrnná správa § 117 – 2.Q 2019

Súhrnná správa § 10 – 2.Q 2019

Súhrnná správa § 10 – 1.Q 2019

Súhrnná správa § 117 – 1.Q 2019

súhrnná správa 4.Q 2018

Plán VO

súhrnná správa 3. Q 2018

súhrnná správa 2. Q 2018

súhrnná správa 1.Q 2018

Plán VO na rok 2018

Výročná správa o realizovaných zákazkách r. 2017

súhrnná správa 4.Q 2017

prieskum trhu – váľandy

Prieskum trhu – skrine

prieskum trhu – revízie požiarno-tech. zariadení

súhrnná správa 3.Q 2017

Prieskum trhu – okná

Súhrnná správa 2.Q 2017

Prieskum trhu – kopírka

Prieskum trhu – komíny

Súhrnná správa 1.Q.2017

Prieskum trhu maľovanie

Prieskum trhu – kuch. linka

Prieskum trhu – BTS, OPP

Plán VO na rok 2017

Súhrnná správa 4.Q 2016

Záznam z prieskumu trhu – porucha ohrevu TÚV

Prieskum trhu požiarno-technické zariadenia

Prieskum trhu utierky

Prieskum trhu koše

Súhrnná správa 3.Q 2016

Súhrnná správa 2.Q 2016

Prieskum trhu – okná

Súhrná správa 1.Q 2016

Plán VO 2016

Súhrnná správa 4.Q 2015

Súhrnná správa 3. Q 2015

Prieskum trhu – maľovanie B budova

Prieskum trhu – okná

Prieskum trhu – maľovanie

Súhrnná správa 2. Q 2015

Súhrnná správa 1. Q 2015

Prieskum trhu – kancelárske potreby

Plán VO 2015

Súhrnná správa za 4. Q 2014

Prieskum trhu – plastové okná

Prieskum trhu – kovové stoličky

Súhrnná správa 3. Q 2014

Prieskum trhu - pracovná obuv

Prieskum trhu –  oprava strechy Libertas

Prieskum trhu –  oprava strechy

Súhrnná správa 2. Q 2014

Súhrnná správa 1. Q 2014

Plán VO 2014

Záznam z prieskumu trhu