Zverejnenie prebytočného majetku

 

ponuka neupotrebiteľného majetku   práčka IMESA LM11